1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Алгебра
  3. Первісна та інтеграл

Первісна та інтеграл

Первісною функцією від даної функції називається функція, похідна якої дорівнює даній функції. Якщо функція має первісну, то вона має незліченну безліч первісних, причому будь-які дві з них відрізняються один від одного тільки постійним доданком. Графік первообразной від функції називається інтегральною кривою функції. Якщо первісні даної функції, то їх графіки являють собою одну й ту ж лінію, зміщену в ту чи іншу сторону в напрямку осі. Невизначеним інтегралом від функції називається вираз, т. Е. Сукупність всіх первісних від даної функції.

Позначення: тут функція називається підінтегральної функцією; вираз – подинтегральних виразом; котрась із первісних функцій – довільна постійна. Геометрично невизначений інтеграл являє собою сукупність (або, як кажуть, сімейство) всіх інтегральних кривих, одержуваних при безперервному паралельному русі однієї з них за направленням осі. Дія відшукання первісних називається інтегруванням. Інтегрування є дія, зворотне диференціювання.

ПОДІЛИТИСЯ: