1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Алгебра

Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Ознака подільності на 2, 5, 10

0 коментарів

У деяких випадках треба знати, ділиться те чи інше число без остачі на певний дільник. Якщо ділене і дільник числа маленькі, то, як правило, таке завдання не складає труднощів. Інша...

Що таке модуль числа

0 коментарів

Точкою відліку на числової прямої служить 0.

Відстань від 0 до точки, що відображає якесь число, називається модулем цього числа.

Тут треба розуміти, що числова пряма не має масштабу, -...

Що таке одночлен

0 коментарів

Одночленом називають число (числа), букву (літери), їхній колективний витвір і / або ступінь.

Добуток одночленів також є одночленом.

Говорячи простіше, якщо в алгебраїчному вираженні задіяні тільки числа і / або...

Що таке тотожність

0 коментарів

Тотожність - це рівність, яке буде вірно при будь-яких значеннях його змінних.

Приклади тотожностей:

A + A = 2A
2 (A + B) = 2A + 2B

Слід розрізняти рівняння...

Що таке многочлен

0 коментарів

Алгебраїчна сума одночленним називається многочленом.

Кожен одночлен, що входить до складу многочлена, називається його членом.

Многочлен, що складається з двох членів, називають двухчленной; трьох - тричленна і т. д.

Одночлен...

Множення многочлена на многочлен

0 коментарів

Для множення многочлена на многочлен слід скористатися розподільним законом множення щодо складання:

m (A + B + C) = Am + Bm + Cm

Єдина і істотна обмовка - один...

Рівняння з одним невідомим

0 коментарів

Рівність, що містить одне невідоме число, позначене буквою, яке потрібно знайти, називається рівнянням з одним невідомим.

4 + А = 7

вираз, розташоване зліва від знака рівності, називається лівою частиною...

Правила множення натуральних чисел

0 коментарів

Надалі викладу матеріалу будт використовуватися, як числові, так і літерні вирази:

1 + 2 = 3 - це числове вираження

Нехай: А = 1; В = 2; С = 3.

...

Що таке пропорція

0 коментарів

Раніше вже говорилося, що подрібнена риса і знак ділення означають одне і те ж:

5: 7 = 5/7

Арифметична дія ділення числа А на число В можна ще назвати відношенням...

Розкладання многочленів

0 коментарів

Багаточлени можна спрощувати, прийнявши відповідне загального множника за дужки або способом угруповання. Все робиться за аналогією з натуральними числами, потрібно лише більше уваги, оскільки вираження з многочленами досить громіздкі.

Розподільчий...