1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Алгебра

Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Доповідь на тему "Звідки з'явилися числа"

0 коментарів

Перші навички рахунку з'явилися у людей в кам'яному столітті. У той час людина лише на око могло порівнювати загальний обсяг однакових предметів: він визначав, в якому стаді більше тварин, в...

Доповідь на тему "Осьова і центральна симетрія"

0 коментарів

Симетрія є невід'ємною частиною світу, в якому ми живемо. Ми захоплюємося красою природи, архітектурними спорудами, механічними приладами і шедеврами мистецтва, не замислюючись над тим, що в основі їх створення лежить...

Метод Жордана-Гаусса

0 коментарів

Метод Жордана-Гаусса - це метод вирішення лінійних рівнянь шляхом повного виключення невідомих. Даний метод є модифікацією методу Гаусса, тільки в разі методу Жордана-Гаусса елементарні перетворення проводяться далі.

Історія виникнення методу...

Кубічна парабола

0 коментарів

Кубічна парабола - це парабола, що задається рівнянням виду y = ax3, де a ≠ 0. Також в літературі можна зустріти і інші формули для кубічної параболи, всі вони еквівалентні.

...

Що таке промінь в математиці

0 коментарів

Луч - це одне з основних базових побудов нарівні з точкою і прямий. Вивчення променя в курсі математики 5 класу дає початок іншим важливим темам: системам координат і кутах на...

Площа в математиці

0 коментарів

У шкільному курсі математики 4-5 класу розглядається поняття площі. Це значення часто зустрічається як в реальному житті, де ми постійно цікавимося площею квартири, так і при вирішенні завдань.

Визначення поняття...

Цифри - види і класи

0 коментарів

Під цифрами в математиці розуміють впорядковану систему символів для запису чисел. Причому ці знаки не є одиницями рахунку, які висловлюють кількість предметів. Цифрою може бути тільки той символ, який самостійно...

Що таке відсотки

0 коментарів

Для будь-яких двох не дорівнює чисел А і В можна встановити яку частину становить одне число від іншого.

Наприклад, 2 від 5 становить 2/5 або 0,4.

У повсякденному житті часто...

Що називають натуральним числом

0 коментарів

Натуральними числами називають цілі позитивні числа.

Для запису натуральних чисел використовують такі цифри (графічні символи):

0 - нуль;
1 - один;
2 - два;
3 - три;
4 - чотири;
...

Яке рівняння називають лінійним

0 коментарів

Рівняння виду ax = b називають лінійним, якщо a, b - задані числа; x - змінна.

Приклади розв'язання лінійних рівнянь

Вирішувати класичне лінійне рівняння дуже легко. Для цього слід застосувати...