Ознака подільності на 2, 5, 10

У деяких випадках треба знати, ділиться те чи інше число без остачі на певний дільник. Якщо ділене і дільник числа маленькі, то, як правило, таке завдання не складає труднощів. Інша справа, якщо ділене є числом великим.

Значною мірою полегшують таке завдання ознаки подільності чисел.

Найбільш простим і очевидним є ознака подільності на 2 – на 2 без залишку діляться всі парні числа. У свою чергу, всі числа, що закінчуються на парну цифру (0, 2, 4, 6, 8) є парними. Таким чином, якщо число закінчується на 0, 2, 4, 6, 8 – воно без залишку ділиться на 2.

Ознака подільності на 5: на 5 без залишку ділиться число, що закінчується на 5 або 0.

Ознака подільності на 10: на 10 без залишку ділиться число, що закінчується на 0.

Ознака подільності на 3 і 9

Якщо подільність на 2, 5 і 10 встановлюють по останній цифрі ділимо, то подільність на 3 та 9 встановлюють за сумою всіх цифр діленого.

Ознака подільності на 3: 6слі сума всіх цифр числа ділиться без залишку на 3, то і саме число буде без залишку ділиться на 3.

273; 2 + 7 + 3 = 12; 12: 3 = 4; 273: 3 = 91.
Ознака подільності на 9: якщо сума всіх цифр числа ділиться без залишку на 9, то й саме число буде без залишку ділиться на 9.

981; 9 + 8 + 1 = 18: 9 = 2; 981: 9 = 109.

Посилання на основну публікацію