Основні завдання, які вирішуються за допомогою множення натуральних чисел

До першого класу завдань, які вирішуються за допомогою множення натуральних чисел, віднесемо завдання на визначення кількості елементів множини, отриманого об’єднанням даної кількості даних однакових множин. Наведемо приклад такого завдання.

В один сірникову коробку поміщається 50 сірників. Скільки сірників поміститься в 7 мішків? Зрозуміло, що шукана кількість дорівнює добутку натуральних чисел 50 і 7.

До другого класу задач віднесемо завдання, аналогічні щойно згаданим завданням, з тією лише різницею, що замість кількості відомі значення будь-яких фізичних величин.

Наведемо приклад. Відомо, що Земля робить один оборот навколо Сонця за 365 днів. За скільки днів Земля здійснити 14 оборотів? Щоб отримати необхідний результат потрібно помножити число 365 на 14.

Ще приклад. Один цегла важить 3 кілограми і потрібно з’ясувати, скільки важать 500 таких цегл. Для вирішення цього завдання необхідно виконати множення натуральних чисел 3 і 500.

Завдання третього класу, які вирішуються за допомогою множення, пов’язані з перебуванням кількості (або величини), яке в дане число разів більше, ніж дана кількість (або величина). Наведемо умови подібних завдань.

В саду було посаджено 15 дерев, а в парку – в 8 разів більше. Скільки дерев було посаджено в парку? Відповіддю є твір натуральних чисел 15 і 8.

Онукові 20 років, а дід в 4 рази старше внука (іншими словами, дідові у 4 рази більше років, ніж онукові). Помноживши натуральні числа 20 і 4, ми дізнаємося вік діда.

Посилання на основну публікацію