1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Алгебра
  3. Одночлени та багаточлени

Одночлени та багаточлени

Одночлен – це добуток двох або декількох співмножників, кожний з яких або число, або буква, або ступінь літери: 3xaxb. Коефіцієнтом найчастіше називають лише числовий множник. Одночлени називаються подібними, якщо вони однакові або відрізняються лише коефіцієнтами. Ступінь одночлена – це сума показників ступенів усіх його букв. Якщо серед суми одночленів є подібні, то сума може бути приведена до простішого увазі: 3xaxb + 6xa = 3xax (b + 2). Ця операція називається приведенням подібних членів або винесенням за дужки.

Многочлен – це алгебраїчна сума одночленів. Ступінь многочлена є найбільша зі ступенів одночленів, що входять в даний многочлен.

Існують такі формули скороченого множення:

(а ± b) 2 = a2 ± 2ab + b2 \

(a + b) (a-b) = a2-b2;

(а ± Ьу = а3 ± 3a2b + 3ab2 ±” \

(а ± b) {a2 ± ab + b1) = a3 ± Комерсант \

Методи розкладання на множники:

1) винесення одного множника за дужки: ac + bc = (a + b) c.

2) використання формул скороченого множення.

3) використання формули розкладання квадратного тричлена на множники:

ax2 + bx + c = a (x – xl) (x – x2), a ^ 0, де xv x2 – корені квадратного тричлена

D = b2- Aac> 0 (при ax2 + bx + c). Якщо два вирази (числові і буквені) з’єднані знаком «=», то кажуть, що вони утворюють рівність. Будь-яке правильне рівність, справедливе при всіх допустимих числових значеннях вхідних у нього букв, називається тотожністю.

Рівняння – це буквене рівність, яке справедливо при певних значеннях вхідних у нього букв. Ці літери називаються невідомими (змінними), а їх значення, при яких дане рівняння звертається в тотожність, – корінням рівняння.

Вирішити рівняння – означає знайти всі його корені. Два або кілька рівнянь називаються рівносильними, якщо вони мають одні й ті ж коріння.

ПОДІЛИТИСЯ: