Множники, множення, знаки помножити «·» і «?»

Давайте введемо терміни і позначення, які будемо використовувати при описі множення.

Для позначення множення на листі будемо використовувати знак помножити виду «·», який будемо записувати між множити числа. Наприклад, запис 3 · 9 (подібні записи називаються числовими виразами) означає, що множаться числа 3 і 9. Іноді для позначення множення замість знака «·» застосовують знак «?».

Множимо числа будемо називати множниками, а число, що виходить в результаті множення чисел, будемо називати твором цих чисел. Твором чисел будемо також називати числові вирази, що складаються з множимо чисел і знаку «·» між ними.

Іноді для зручності множники нумерують. Наприклад, у творі 51 · 104 натуральне число 51 є першим множником, число 104 – другим множником.

Вирази «вирахувати множення», «знайти множення», «помножити числа» означають, що потрібно знайти число, яке є результатом множення даних чисел.

Результат множення чисел зручно записувати у вигляді рівності. Наприклад, результатом множення двох натуральних чисел 4 і 2 є число 8 (складаємо два доданків, кожне дорівнює чотирьом), тобто, добуток чисел 4 і 2 є число 8, тоді можна записати 4 · 2 = 8 (зліва від знаку рівності записується числове вираз, а праворуч – результат множення). Ця запис читається так: «множення чотирьох і двох одно восьми».

Отже, множення двох даних чисел і його результат можна умовно представити у вигляді схеми:
множник · множник = множення.

Посилання на основну публікацію