Функція y=√x

Графік функції y=√x

Як бачите, графік нагадує повернену параболу, точніше одну з її гілок. Ми отримуємо гілку параболи x=y ^ 2. З малюнка видно, що графік лише один раз стосується осі Оу, в точці з координатами (0, 0).
Тепер варто відзначити основні властивості цієї функції.

Властивості функції y=√x

1. Область визначення функції є промінь [0; + √);

2. y=0 при х=0 з цього випливає що початок координат належить графіку функції; y> 0 при x> 0, а значить графік розташовується в першій координатної чверті (першому координатному куті)

3. Функція зростає на промені [0; + √); Іншими словами на цьому промені, більшому значенню аргументу, відповідає більше значення функції.

4. Функція має найменше значення, і не має найбільшого значення. Дане значення досягається тоді, коли х=0;

5. Функція неперервна.

6. Функція опукла вгору.

7. Область значень функції y=√x є промінь [0; + ?).

Посилання на основну публікацію