Функція гіперболи (алгебра)

Функція записується в загальному вигляді, як y = або f (x) =

y і x – це обернено пропорційні величини, тобто коли одна зростає, інша зменшується (перевірте, підставивши числа в функцію)

На відміну від попередньої функції, в якій x2 завжди створює позитивні значення, тут ми не можемо сказати, що –, оскільки це будуть абсолютно протилежні числа. Такі функції називають непарними.

Побудуємо для прикладу графік y =

Природно, x не може бути дорівнює нулю (x ≠ 0)

x -2 -1 0 1 2
y – 3,5 -7 7 3,5

Гілки гіперболи

Гілки гіперболи лежать в 1-й і 3-й частині координат.

Вони нескінченно можуть наближатися до осей абсцис і ординат і так ніколи їх не досягти, навіть якщо «x» стане дорівнює мільярду. Гіпербола буде нескінченно близько, але все ж так і не перетнеться з осями (така ось математична печалька).

Побудуємо графік для y = –

x -2 -1 0 1 2
y 3,5 -7 -7 -3,5

І тепер гілки гіперболи знаходяться в другій і 4-й чверті частинах координатної площини.

У підсумку, між усіма гілками можна спостерігати повну симетрію.

Далі, так само, ви зможете будувати будь-які інші графіки, спираючись на ці.

Посилання на основну публікацію