Доповідь на тему “Виникнення алгебри”

Алгебра – це один з основних відділів арифметики. Ця наука є основною в сфері дослідження специфіки обчислювальних операцій і дій з різними арифметичними величинами. Цей розділ науки вивчає послідовність розв’язання різноманітних задач. Алгебра є дисципліну, яка відрізняється найбільш поглибленим підходом до роботи з досліджуваним предметом.

Цей розділ науки виник ще в стародавні часи. Чотири тисячі років тому люди могли вирішувати непрості квадратні рівняння. У той час у греків був популярний один цікавий підхід до вирішення різних алгебраїчних задач. З них більша частина вирішувалася геометричним шляхом. Це призвело до уповільнення процесу еволюції алгебри. Тоді були відсутні особливі системи позначення, більшість складних формул знаходило лише словесне визначення, все це приводило до уповільнення еволюції науки.

Вивчити цей відділ арифметики, в основі якої лежить алгебра, дозволили дослідження Діофанта. Він зумів ввести позначення буквами. Нові величини він назвав «число». Також ввів позначення ступенів: другий ступінь – «квадрат», третю – «куб», четверту – «квадрато-квадрат», п’яту – «квадрато-куб», 6 – «кубо-куб». Ще він ввів символи для визначення знака рівності, чисел зі знаком заперечення і ступенів. Математик для того, щоб виявити раціональну точку, що розташована на будь-якої кривої, застосовував незвичайний на той час спосіб. Він або проводив дотичну в раціональну точку, або проводив пряму лінію крізь кілька таких точок.

Леонардо Пізанський був першою людиною, у якого вийшло відповісти майже на всі питання інших математиків, він зіграв важливу роль у розвитку математики. Увесь труд він описав у книзі “Книга абака”. Там він описав рішення різноманітних завдань, лінійних і квадратних рівнянь. Все це було виконано з надзвичайною на той час точністю і повнотою.

На сьогоднішній день в ході вивчення такої науки, як алгебра, часто використовуються новітні технології. Багато комп’ютерні програми дозволяють використовувати раніше невідомі прийоми у вирішенні певних завдань. Це сприяє розвитку дисципліни, допомагає їй вийти на абсолютно новий етап еволюції.

Посилання на основну публікацію