Доданки, сума, знак плюс «+»

Давайте визначимося з термінами і позначеннями, які ми будемо використовувати при описі складання натуральних чисел.

Для короткої записи складання будемо використовувати знак плюс виду «+», який будемо розташовувати між складати числа. Наприклад, запис 4 + 17 (подібні записи називаються числовими виразами) означає, що складаються натуральні числа 4 і 17.

Складні натуральні числа будемо називати складовими. Результат складання натуральних чисел будемо називати сумою. Сумою даних натуральних чисел будемо також називати запис, складену з цих натуральних чисел, з’єднаних знаком плюс.

Іноді для зручності доданки в сумах нумерують зліва направо. Наприклад, суму 2 + 5 складають два доданків, число 2 – перший доданок, число 5 – другий доданок.

«Скласти числа» або «вирахувати суму» або «знайти суму» – означає знайти число, яке є результатом складання цих чисел.

Результатом складання двох натуральних чисел 3 і 6 є число 9 (якщо скласти 3 яблука і 6 яблук, то отримаємо 9 яблук, що легко перевірити перерахунком), тобто, сума чисел 3 і 6 є число 9. Для короткої записи таких суджень будемо використовувати знак «дорівнює» виду «=» (про знак «=» Ви можете отримати інформацію в розділі рівні і нерівні натуральні числа). Зліва від знака одно будемо записувати числове вираження (у нашому прикладі 3 + 6), а праворуч – значення цього виразу (у нашому прикладі 9): 3 + 6 = 9. Ця запис читається як «сума трьох і шести дорівнює дев’яти».

Таким чином, додавання двох натуральних чисел і його результат умовно можна представити так:
доданок + доданок = сума.

Посилання на основну публікацію