1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Алгебра
  3. Арифметичний корінь

Арифметичний корінь

Арифметичним коренем n-го ступеня з невід’ємного числа a називається невід’ємне число, n-й ступінь якого дорівнює a. Алгебраїчним коренем n-го ступеня з даного числа називається безліч всіх коренів з цього числа.

Ірраціональні числа на відміну від раціональних не можуть бути представлені у вигляді звичайної нескоротного дробу виду m / n, де m і n – цілі числа. Це числа нового типу, які можуть бути обчислені з будь-якою точністю, але не можуть бути замінені раціональним числом. Вони можуть з’явитися як результат геометричних вимірювань, наприклад: відношення довжини діагоналі квадрата до довжини його боку одно л / 2 “.

Квадратне рівняння є рівняння алгебри другого ступеня ax2 + bx + c = 0, де a, b, c – задані числові або літерні коефіцієнти, x – невідоме. Якщо розділити всі члени цього рівняння на а, в результаті отримаємо x2 + px + q = 0 – наведене уравненіеp = b / a, q = c / a.

ПОДІЛИТИСЯ: