Які бувають види літератури?

Родами літератури називають епос, лірику і драму. Епос – це розповідні твори. Епічними жанрами є епопея, роман-епопея, роман, розповідь, повість, новела, нарис. В усній народній творчості до епосу відносяться жанри билини, казки, а також анекдоту. Лірика – це переважно віршовані твори, які виражають емоційний стан їх авторів. Ліричні жанри: елегія, ода, сонет, балада, послання, епіграма, мадригал. Драма – це твори, побудовані переважно на діалогах героїв, за якими зазвичай ставляться театральні спектаклі. Драматичні жанри: трагедія, комедія, драма, мелодрама, водевіль, фарс.

Перший поділ літератури

Вперше теоретично літературні роди виділив давньогрецький філософ і вчений Аристотель, що жив в 4 столітті до нашої ери. Він створив великий наукова праця, яка називається «Поетика», де вказав на те, що поезія – це наслідування. Наслідування існує в трьох формах, які і називають родами літератури.

Виникнення родів літератури безпосередньо пов’язано з виникненням мистецтва. Мистецтво виникало на самих ранніх етапах розвитку людського суспільства. Знаменитий мистецтвознавець А.Н. Веселовський говорив про те, що літературні роди сформувалися з первісних обрядових пісень, які виконувалися в зв’язку з трьома основними подіями в житті людини: народженням дитини, вступом у шлюб і смертю.

Обрядові пісні виконувалися хором і висловлювали колективну емоцію, тобто емоційний стан членів племені чи роду. Емоції виражалися в емоційних вигуках, які видавалися учасниками обряду. З цих вигуків і виникла лірика, яка згодом відокремилася від обряду і перетворилася в самостійний рід.

Як розрізняють рід літератури

У хорі були заспівувачі. Вони виконували партії, з яких згодом з’явилися ліро-епічні, а потім героїчні поеми, які і поклали початок епосу. Учасники хору часто вступали в обрядовий діалог. На основі цього діалогу сформувалася драма.

За часом виникнення літературні роди з’явилися в різний час. Спочатку виникла лірика, пізніше епос, драма сформувалася на самому пізньому етапі. Відмінними ознаками родів є емоція, оцінка, ставлення для лірики, розповідь про події для епосу, діалог і дія для драми. Слід пам’ятати, що в межах кожного з родів є елементи іншого роду. Наприклад, в епосі є елементи діалогу, який властивий роду драми.

ПОДІЛИТИСЯ: