Харчування вищих рослин

По типу живлення всі вищі рослини є автотрофами, тобто вони здатні синтезувати органічні речовини (речовини, що знаходяться в рослинних організмах, продукти їх виділення та асиміляції) з неорганічних (складаються, головним чином, з вуглецю, водню, кисню, азоту, сірки, фосфору). В організм рослини неорганічні речовини потрапляють двома шляхами:

• «повітряне живлення» (інакше фотосинтез) – вуглекислий газ потрапляє

• «кореневе живлення» – потрапляють азот, сірка, фосфор, залізо, калій, кальцій, натрій, мікроелементи (молібден) і вода

«Повітряне живлення» являє собою поглинання листям рослин вуглекислого газу з навколишнього середовища. У листі він перетерплює ряд хімічних змін в результаті чого утворюються необхідні рослині органічні речовини (амінокислоти, білки). В якості побічного продукту утворюється кисень.

«Кореневе живлення» являє собою поглинання води і мінеральних речовин коренем безпосередньо з грунту. Поглинання можливо за рахунок осмотичного тиску, тобто за рахунок різниці тисків між тиском усередині рослини і тиском навколишнього середовища. З останнім рослина взаємодіє в процесі випаровування води, розкриваючи численні продихи на площі аркуша.

Мінеральні речовини, що потрапляють в тіло рослини у вигляді позитивно (катіони) або негативно заряджені (аніони) іонів (атомів, рідше молекул з вираженим зарядом) неорганічних речовин. Надалі вони переводяться в готові органічні речовини (амінокислоти, білки). Частина органічних речовин може синтезувати сам корінь.

Безпосередньо на корені за усмоктування мінеральних речовин відповідають молоді зростаючі корінці і безліч кореневих волосків. Кількість кореневих волосків може досягати 200-500 штук на 1 квадратний міліметр, що збільшує площу зіткнення кореня з грунтом в кілька разів. Термін життя кожного корінця і волоска не перевищує 2-5 днів. Внаслідок цього коріння в рослини ростуть безперервно впродовж усього життя. За один день загальний приріст коренів може становити 5-10 міліметрів.

Під час росту кореня часто спостерігається таке цікаве явище як хемотропизм. Його сенс полягає в тому, що коренева система росте найбільш швидше в тому напрямку, де найбільше поживних речовин. Але можливий і негативний хемотропизм, тобто коренева система росте в сторону про т несприятливих умов. В якості останніх може виступати реакція грунтової середовища, температура, ступінь забезпеченості водою, киснем і мінеральними речовинами.

Надлишок або, найчастіше, недолік багатьох неорганічних речовин негативно позначається на зовнішньому вигляді рослини. Рослина хиріє, погано або взагалі не плодоносить, часто гине. Щоб цього уникнути сільськогосподарські рослини підживлюють добривами.

ПОДІЛИТИСЯ: