Устрій суспільства в Стародавньому Римі

Структура суспільства в Стародавньому Римі склалася приблизно в кінці III до нашої ери. Первісне суспільний устрій Риму було рабовласницьким, а кожен з існуючих класів також ділився ще на кілька станів.

Категорії римлян:

• Патриції – вищий клас, нащадки засновників Рима. Становили міське населення, володіли владою.

• Клієнти – селяни, які населяють сільську місцевість і працюють на землях, що належать патриціям.

• плебеї (від «плебс» – народ) – нащадки народів, завойованих римлянами. Довгий час залишалися практично безправними, але могли перейти в розряд патриціїв шляхом встановлення родинних відносин з ними.

• Раби – повністю безправний клас, пополнявшийся в основному за рахунок військовополонених.

Патриції, в свою чергу, ділилися на два стани: сенатори і вершники. І ті, і інші були землевласниками і мали рабів, проте становище сенатори вважалися більш знатним станом, ніж вершники. Раби і плебеї поділялися на стани в залежності від роду занять: селяни, ремісники, «службовці» державного апарату.

ПОДІЛИТИСЯ: