Тканинне дихання

Тканинне або клітинне дихання – сукупність процесів з використанням повітря в клітинах органів і тканин, в результаті яких окислюються продукти розщеплення вуглеводів, жирів і білків. При протіканні цих реакцій утворюється енергія, яка запасається у формі макроергічних сполук. Тканинне дихання відрізняють від зовнішнього або легеневого дихання – сукупності процесів, що забезпечують надходження в організм кисню і виведення з нього вуглекислого газу.

В процесі життєдіяльності організм витрачає енергію на ріст, рух, подразливість, самовідтворення та інші процеси. Для цього клітини використовують енергію хімічних зв’язків в макроергічних сполуках. Необхідною умовою для виникнення цих процесів є зовнішня енергія. В організмі людини вона утворюється завдяки процесів тканинного дихання.

Виділяють три основні стадії тканинного дихання:

  • окисне освіта ацетилкофермента А з піровиноградної кислоти, жирних кислот і амінокислот;
  • руйнування ацетильних залишків у трикарбонових кислот із звільненням двох молекул вуглекислого газу і чотирьох пар атомів водню;
  • перенос електронів і протонів до молекулярного кисню.

Тканинне дихання забезпечує утворення та постійне поповнення аденозинтрифосфорної кислоти в клітинах. Поповнення її запасів може також відбуватися в результаті включення додаткових механізмів – систем бескислородного розпаду вуглеводів – гліколізу і глікогенолізу. Але цей процес менш ефективний. У процесі тканинного дихання також утворюються молекули органічних сполук, які використовуються для різних биосинтезов.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Чому волосся стає жирним