Терміни криптографії

Протягом багатьох тисяч років людей турбує проблема захисту цінної інформації від прочитання її сторонньою особою. Одночасно з появою мови зародилося шифрування. Більш того, стародавні суспільства людей спочатку писали за допомогою криптографічних знаків, значення яких було відкрито лише обраним. Кращі уми сучасності витрачають чимало часу на розшифровку священних манускриптів, древніх папіруси і інших документи самих різних держав.

З того моменту, як писемність стала широко поширена, криптографія перетворилась на самостійну галузь наукового знання. Термін криптографія походить від двох давньогрецьких слів: κρυπτός – прихований і γράφω – пишу. Вже на початку нашої ери були складені перші криптографічні системи. Наприклад, великий Юлій Цезар використовував складний систематизований шифр навіть в особистому листуванні, які пізніше було названо в його честь.

Пік розвитку криптографічного науки припадає на період першої та другої світових воєн. У повоєнний час стрімкий розвиток обчислювальної техніки істотно прискорило створення шифрувальних систем і методів.

Інтерес до однієї з найдавніших наук не тільки не згасає, а й значно збільшується. Актуальність криптографічного науки пояснюється перш за все розширенням сфер застосування комп’ютерних мереж, таких, як World Wide Web. З їх допомогою передаються колосальні обсяги інформації державного і військового, комерційного і особистого характеру. Не менш важливу роль у розвитку і поширенні криптографії зіграла поява сучасних надпотужних комп’ютерів, удосконалених технологій мережевих і нейронних обчислень, які дають можливість поставити під сумнів досконало шифрувальних систем, які ще зовсім недавно здавалися абсолютно безпечними.

Отже, криптографія – це наука про математичні методи забезпечення конфіденційності, тобто неможливості прочитання інформації стороннім, і автентичності, цілісності та автентичності авторства, а також неможливості відмови від авторства інформації.

Криптографія – це своєрідне мистецтво приховування інформації від несанкціонованого доступу. Для досягнення такої непростої задачі використовують шифрування, тобто повідомлення за допомогою певного алгоритму поєднується з додатковою секретною інформацією, в результаті чого формується криптограма. Тривалий час способи розробки алгоритмів шифрування залежали винятково від винахідливості їх авторів. У ХХ столітті цією областю зацікавилися математики, а пізніше і фізики.

Перший час криптографія вивчала тільки методи шифрування інформації – оборотного перетворення вихідного тексту. Традиційна криптографія займається переважно симетричними криптосистемами, в яких шифрування і розшифрування здійснюється за допомогою секретних ключів. В сучасної криптографії з’явилося багато нових розділів таких, як асиметричні криптосистеми, системи електронного цифрового підпису (ЕЦП), хеш-функції, управління ключами, отримання прихованої інформації, квантову криптографію і т.п.

Тепер звернемося до основних криптографічним термінам:

 • Відкритий (вихідний) текст – це дані, до речі сказати, не тільки текстові, які передаються без використання криптографії.
 • Шифрований (закритий) текст – це дані, одержувані в результаті використання криптосистеми з секретним ключем.
 • Криптосистема є сімейство оборотних перетворень відкритого тексту в шифрований.
 • Ключ – це параметр шифру, який визначає вибір конкретного перетворення вихідного тексту. У сучасних криптосистемах алгоритм шифрування відомий і криптографічний стійкість шифру повністю залежить від таємності ключа, так званий принцип Керкгоффса.
 • Криптоаналіз – це наука, метою якої є пошук і дослідження методів злому криптографічних алгоритмів, а також процес злому.
 • Криптоаналітика – це людина, яка створює, розробляє і застосовує методи криптоаналізу.
 • Криптология (cryptology) вивчає криптографічні перетворення. Включає в себе два основних напрямки – криптографію і криптоаналіз.
 • Криптографічний алгоритм (cryptographic algorithm) – це алгоритм перетворення даних, що використовує набір секретних ключів.
 • Криптосистема або криптографічний система (cryptosystinteresting, cryptographic systinteresting) являє собою набір криптографічних перетворень або алгоритмів, призначених для вирішення певної задачі захисту інформаційного процесу.
 • Шифрування – це процес застосування криптографічного перетворення відкритого тексту на основі алгоритму і секретного ключа завдяки чому створюється шифрований текст.
 • Криптографічний захист (cryptographic protection) – це захист інформаційних процесів від цілий
ПОДІЛИТИСЯ: