Стародавня Греція

Греція займає особливе місце серед держав стародавнього світу. Навіть через багато тисячоліть наукові досягнення видатних людей цієї невеликої держави вражають своєю величчю, а її культурні цінності є величезним внеском у скарбницю всієї світової культури.

Отже, перенесемося на південь Балканського півострова і острова Егейського моря, де і розташовувалася стародавня Греція.

Якою була давня Еллада

У ті далекі часи, та й понині греки називають свою батьківщину Елладою. Знайомство з еллінами ми почнемо з періоду найвищого розквіту їх держави. А він припав на V-IV століття до нашої ери.

Доповідь про Стародавню Грецію.

Грецької держави, як такого тоді не існувало. Греки проживали в полісах – численних абсолютно розрізнених містах-державах. Кожне з цих міні-держав було стурбоване лише власним благополуччям. І між собою вони перебували в постійних чварах. Загальним у них був лише мову, та боги, яким поклонялися.

Жителі полісів ділилися на дві групи – громадяни і раби. Кожен громадянин мав право власності на землю. Це дозволяло йому не тільки обробляти землю, а й займатися скотарством. Заняття сільським господарством забезпечували цілком пристойний дохід для утримання сім’ї.

Головним джерелом поповнення чисельності рабів була війна. Вони були не тільки позбавлені права власності на землю та знаряддя праці, а й самі були безсловесними і абсолютно безправними знаряддями праці.

У кожному полісі діяв принцип самозабезпечення, по суті, натуральне господарство. Всі потреби громадян цілком забезпечувалися в межах рідного поліса. Це надавало його громадянам почуття впевненості та незалежності.

Незабаром до громадян, зайнятим у сільському господарстві, додалися ремісники, які освоюють використання заліза. У їхньому середовищі постійно вдосконалювалися технології обробки заліза і бронзи, виготовлення зброї та обладунків. З’явилися майстри з лиття статуй, кораблебудівники, малярі, художники.

Стародавні кораблі і галери.

Афіни – колиска демократії

Головним містом Греції, її культурним та інтелектуальним центром в той час були Афіни. Саме тут сформувалися основні демократичні принципи соціального устрою полісів. Вони полягали в наступному:

Всі корінні громадяни полісів входили в цивільний колектив. Верховна влада належала народним зборам колективу. Він був дорадчим і законодавчим органом своєї міської громади. Закони приймалися простою підняттям рук присутніх. Всі рішення, що стосуються життя, побуту і оборони міста приймалися колективно. Кожен громадянин міг висловити свою думку і міг бути обраним на будь-яку посаду, окрім воєначальника.
Виконавча влада була зосереджена в руках обраних народними зборами посадових осіб – магістратів, які входили до ради п’ятисот. Цей орган вирішував всі поточні справи і готував матеріали для розгляду на народних зборах.
Виборний суд в Афінах.

Вища судова влада (геліея) стежила за виконанням законів, розглядала поточні спірні справи. Геліея також була виборною, її основним призначенням був захист прав громадян. Інформацію по цій темі ви знайдете на сторінках нашого сайту за посиланням.
Всі перераховані органи влади були підзвітні громадянам свого поліса.
Поступово удосконалюються норми поведінки стали основою громадянського права Афін. Подібна соціальна ієрархія поширилася і на інші грецькі поліси. Афінська демократія, проіснувавши близько 250 років, поступово занепадає.

Але чому саме в стародавній Греції зародилися основні демократичні принципи, що увійшли пізніше в моделі пристрою інших держав? Цьому сприяла невелика територія міста-держави, яка давала можливість кожному повноправного громадянину брати особисту участь у народних зборах. До того ж їх число обмежувалося наявністю або відсутністю земельної ділянки, що належав громаді. Праця рабів звільняв громадян від важкої повсякденної роботи, дозволяючи їм використовувати вільний час для участі в державних справах.

Культурна спадщина давніх еллінів

 

Греки залишили світові не тільки передові принципи суспільний лад, але і подарували багату культурну спадщину.

 

наука

 

Саме грецьким філософам ми зобов’язані найважливішими відомостями про світобудову, які і понині використовуються в науці. Ось деякі імена з цієї славної плеяди:

 

Арістотелем ми зобов’язані уявленнями про матеріальне і нематеріальне світі.

Аристотель – етик, політик і великий натураліст.

 

Фалесу з Мілета – початковими відомостями з електростатики. Саме він почав використовувати основи геометрії для чисто практичних завдань – визначення висоти пірамід і обчислення відстані від корабля до берега.

Залишається лише схилятися перед генієм Демокрита, який заклав уявлення про атомістичну картині світу.

Ім’я великого Архімеда із Сіракуз пов’язано з його величезними досягненнями в галузі фізики, інженерії та астрономії. Створені ним механізми піднімали з води затоплені суду, а відкритий Архімедом закон про виштовхує силі і понині носить його ім’я. Коли небезпека нависла над його рідним містом, він підпалив ворожу флотилію за допомогою увігнутих дзеркал. Не менш значимі праці Архімеда і в області математики.

Культура

 

Спадщина стародавніх греків просто безцінне і в інших сферах життя.

 

Звернемося до грецької мови. Відлуння цього красивого, стародавнього мови простежуються в багатьох мовах світу. Стародавні греки дали світу більш ніж 1000 слів, які увійшли в різні мови. Це не тільки наукові і медичні терміни, але і цілком звичні слова: історія, демократія, зошит, школа, хірургія та ін. Це мова Нового Завіту і іншої православної літератури. На нього складали міфи про подвиги Геракла, про страшний Мінотавра, про красені Персея, звільнити прикуту до скелі чарівну Андромеду …. З цих міфів бралися сюжети для оповідань (епосу), а іменами міфічних героїв називалися сузір’я.

 

Геркулес вбиває Немейского лева.

 

Найвідомішим автором епічних поем є Гомер. Найвідоміші його твори «Іліада» і «Одіссея». Дії, описувані в «Іліаді», відбуваються на полі брані. А «Одіссея» це казково – побутова поема. Обидва ці твори об’єднує не тільки вражаюча краса поезії, але глибина образів, що уособлюють честь, мужність і відданість.

 

На півночі Греції розташовується найвищий гірський масив – Олімп. Греки були впевнені, що саме там живуть боги. І серед них верховний бог Зевс – володар неба, грому і блискавки. Саме йому древні греки приписують проведення перших олімпійських ігор. Проводилися змагання атлетів кожні чотири роки. На час їх підготовки і проведення припинялися всякі війни між містами, а які порушили це перемир’я, суворо каралися. У рік проведення ігор в усі частини країни прямували гінці з факелами в руках, вони несли вести про перемир’я і початок олімпіади.

 

Повідомлення – Олімпійські ігри в давнину.

 

Основними принципами олімпійських ігор елліни вважали дружбу, повагу і благородне суперництво.

 

мистецтво

 

Стародавні елліни були веёлим, талановитим народом. Вони побудували перший у світі театр, створили великі твори архітектури і скульптури. Збережені руїни древніх храмів і стадіонів дають змогу нам судити про чудовому мистецтві древніх зодчих.

Чудовий зразок грецької архітектури – храм Парфенон, що знаходиться в столиці Греції Афінах.

Храм Парфенон.

Він є частиною грецького Акрополя. Основним будівельним матеріалом у грецьких зодчих був білий мармур. Його сяйво на тлі блакитного неба, чудова колонада, що оточує периметр будівлі справляють незабутнє враження і нині, через 2500 років.

 

Вражають і скульптурні роботи древніх зодчих. У роботах грецьких скульпторів знайшли відображення культ тіла і його фізична краса. Серед кращих робіт древніх зодчих можна назвати статую «Дискобол», автор якої великий скульптор Мирон.

 

Дискобол Мирона.

 

Прекрасне тіло юнака-атлета зображено в момент розмаху перед киданням диска.

 

Шедевром світової скульптури є і Венера Мілоська, витесана з каменю зодчим Александросом.

 

Статуя Венери Мілоської.

 

Гідні захоплення ювелірні вироби стародавніх майстрів Греції.

 

Досягнення стародавніх греків у всіх перерахованих областях дійсно величезні. Чому ж їх внесок в розвиток техніки був не настільки вагомим, і вони не вчинили справжній промислової революції? Причиною цього був рабовласницький лад – праця рабів, які були основною робочою силою, був дуже дешевим. І не виникала необхідність у підвищенні продуктивності праці і вдосконалення механізмів, що полегшують цю працю.

ПОДІЛИТИСЯ: