Соціальні групи

Термін «група» спочатку вживався тільки в живописі, де він позначав ряд фігур утворюють композицію. До початку 20 століття він проник майже у всі гуманітарні науки.

В даний час, вживаючи поняття «соціальна група» зазвичай мають на увазі різноманітне за кількістю число людей, пов’язаних між собою ідеальними мотивами (метою, інтересом, спільною справою тощо). Активний прояв цих ідеальних мотивів у своїй життєвій позиції закріплює статус групи серед інших груп.

Відмінними рисами будь-якої групи є:

  • постійне явне або не явне її присутність в суспільстві (соціальна інтеракція)
  • формування «своїх» соціальних кордонів, норм і установок, за яким будь-яка людина може легко дізнатися представників групи (стигмація)
  • наявність чітких рамок при визначенні «свій-чужий» (ідентифікація)
  • повне підпорядкування (аж до вигнання) окремого індивіда нормам групи (хаббітуалізація)

Іноді соціальні групи так само розрізняють:

за кількістю вхідних в них індивідів
за ступенем згуртованості
за внутрішньою структурою

ПОДІЛИТИСЯ: