Що таке суспільні відносини?

У широкому сенсі під поняттям «суспільні відносини» маються на увазі історично сформовані форми взаємин людей один з одним. Ця взаємодія відбувається в певному просторовому і часовому проміжку.

Суспільні відносини можуть виникати на наступній основі:

• розділу життєвих благ
• умов розвитку людини
• задоволення матеріальних і духовних потреб

За своєю внутрішньою суттю виділяють наступні види суспільних відносин:

• національні
• етнічні
• групові
• особистісні
• соціальні

...
ПОДІЛИТИСЯ: