Що таке праця?

Праця в господарському сенсі являє собою планомірну витрату м’язових і нервових зусиль, спрямованих на пристосування предметів оточуючої людину природи до його потреб. Поряд з природою і капіталом працю, є одним з факторів виробництва.

Починаючи з 18 століття, з моменту опублікування англійським економістом А. Смітом своєї головної праці «Дослідження про природу і причини багатства народів», розрізняють два головних види праці:

господарські дії, результати яких прямо або побічно втілюються в матеріальних предметах і збільшують запас народного майна, називаються продуктивною працею. Такий працю хлібороба, фабричного робітника, ремісника тощо
до категорії непродуктивної праці відносяться дії, не збільшують ні прямо, ні побічно суми предметів, що служать для задоволення людських потреб. Така праця чиновника, лікаря, адвоката, вчителі
Це поділ праці з економічної точки зору на продуктивну й непродуктивну не має сенсу змішувати з поняттям корисності і важливості різних галузей праці для суспільства. Праця вчителя, інженера, лікаря настільки ж корисна, як і праця ремісника, хоча в зазначеному сенсі він відноситься до категорії непродуктивної праці.

Розрізняють ще праця простий і кваліфікований, дивлячись тому, що переважає в праці. Якщо одна робота м’язів, то це простий працю. Якщо ж потрібна участь знань, то кваліфікований.

...
ПОДІЛИТИСЯ: