Що таке потреби людини?

Під терміном «потреба» розуміють потребу людини (групи, суспільства, держави) у якому-небудь матеріальному або духовному предмет для свого нормального існування.

Самі потреби, у свою чергу, підрозділяються на безліч груп у залежності від обраного критерію:

  • за сферами (біологічні, потреба в спілкуванні і т. д.)
  • по об’єкту (матеріальні, соціальні, духовні і т. д.)
  • за походженням (вроджені, набуті і т. д.)
  • по суб’єкту потреб (індивідуальні, групові тощо).

Найбільш повно проблема потреб людини була розроблена американським психологом А. Маслоу. Всі людські потреби він представив у вигляді чотириступінчастою піраміди: від нижчих потреб до вищих.

  • нижній ряд цієї піраміди складає примітивні фізіологічні потреби (fhisiological needs). До них належать потреба в їжі, сні, продовженні роду і т. д.
  • на щабель вище розташовані потреби в індивідуальній і суспільній захищеності (need for safety). До них належать потреба в будинку, наявності зовнішніх реальних (міліція) або нереальних (Бог) контролюючих органів.
  • передостання сходинка представлена соціальною затребуваністю людини (need for group). До неї відноситься потреба в любові і повазі з боку максимально більшого числа людей.
  • і, нарешті, остання вища ступінь, представлена ступенем самореалізації людини (respect). До неї відносяться індивідуальні і творчі здібності людини.
ПОДІЛИТИСЯ: