Що таке мислення?

Мислення – це вища здатність людини, яка полягає в можливості розмірковувати на загальному рівні. На відміну від людини тварини до цього не здатні. У своєму житті вони спираються тільки на одиничні факти або часто повторювані ситуації.

У житті людини мислення виконує три функції:

• освітня
• світоглядна
• прогностична

Освітня функція мислення дозволяє людині здобувати все нові і нові знання про навколишній світі і суспільстві. За допомогою мислення можна отримати знання, які неможливо отримати при безпосередньому практичному пізнанні. Наприклад, ми знаємо як виглядає структура молекули, хоча емпіричним (дослідним) шляхом цього побачити неможливо. Настільки це дрібні частинки. Мислення в цьому випадку виступає як процес вирішення завдання.

Світоглядна функція мислення дозволяє людині скласти своє об’єктивне бачення навколишнього світу і суспільства. Вона може включати до себе як наукові знання про навколишній світ, так і не наукові (забобони). Наприклад, у середні століття будь-яка наукова теорія вимагала наявності в ній Бога та божественних сил. Мислення в цьому випадку виступає як набір знань – раціональних (розумних, наукових) та ірраціональних (нерозумних, містичних).

Прогностична функція мислення дозволяє людині передбачити можливі результати своєї діяльності. Єдиним обмежувачем мислення у даному випадку є рівень мислення цього періоду історії. Прогностична функція дозволяє, не вдаючись до практичних дій, дізнатися кінцевий результат. Наприклад, технологія атомного вибуху була розроблена до 30-х років 20 століття, але перший атомний вибух був проведений через 20 років.

Мислення підрозділяється за типами:

• абстрактне і конкретне
• наочно-образне та наочно-дієве
• інтуїтивне і логічне
• теоретичне і практичне
• наукове і буденне

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Медицина Древнього Риму