Відповіді

Релігія і держава, роль релігії в політиці Болгарії

0 коментарів

Згідно ст. 13 конституції, традиційна релігія в Республіці Болгарія - православ'я. Конституція проголошує свободу віросповідання і декларує, що релігійні установи відокремлені від держави. Згідно з конституцією, релігійні спільності та установи,...

Місцеве управління і самоврядування Болгарії

0 коментарів

Згідно ст. 135 конституції, територія Республіки Болгарія ділиться на громади і області. Територіальний поділ і повноваження столичної громади та інших великих міст визначаються законом. Інші адміністративно-територіальні одиниці і органи самоврядування...

Територіально-державний устрій Болгарії

0 коментарів

Згідно ст. 2 конституції, Болгарія - унітарна держава, в якому не допускаються автономні територіальні утворення. Територіальна цілісність республіки конституційно оголошена недоторканною. Та ж стаття передбачає наявність в республіці місцевого самоврядування.

...

Особливості судової влади Болгарії

0 коментарів

Згідно ст. 119 конституції, судочинство в Болгарії здійснюється Верховним касаційним судом, Верховним адміністративним судом, апеляційними, окружними, військовими і районними судами.

Суди здійснюють контроль за законністю актів і дій адміністративних органів...

Особливості законодавчої влади Болгарії

0 коментарів

Органом законодавчої влади в Болгарії є Народні збори, що складається з 240 народних представників, що обираються за допомогою загального, рівного, таємного голосування на чотири роки. У разі війни, військового або...

Особливості виконавчої влади Болгарії

0 коментарів

Вищим органом виконавчої влади в Болгарії є Рада міністрів, який складається з міністра-голови, заступників міністра-голови і міністрів. Міністр-голова керує загальною політикою уряду, координує її і несе відповідальність за неї. Він...

Поділ і взаємодія гілок влади в Болгарії

0 коментарів

Державна влада в Болгарії поділяється на законодавчу, виконавчу і судову. В інституціональному дизайні акцент зроблено на взаємодію і співпрацю всіх гілок влади.

Глава Республіки Болгарія - президент - уособлює єдність...

Конституційні основи, характеристика форми правління Болгарії

0 коментарів

Конституція Республіки Болгарія прийнята 12 липня 1991 рік Великим народним зборами. Вона складається з 169 статей, преамбули, а також перехідних і прикінцевих положень. У конституції проголошується прихильність Болгарії загальнолюдських цінностей,...

Народна Республіка Болгарія

0 коментарів

15 вересня 1946 року Болгарія була проголошена народною республікою. Був обраний новий парламент, в якому домінував Вітчизняний фронт - коаліція демократичних партій при верховенстві Болгарської робітничої партії (комуністів; з 1948...

Незалежна Болгарія

0 коментарів

У 1908 році була проголошена повна незалежність Болгарії від Туреччини. Під час Першої Балканської війни (09.10.1912-30.05.1913) Болгарії разом з Грецією, Румунією, Сербією та Чорногорією вдалося здобути перемогу над Туреччиною, тим...