Відповіді

Місце проживання

0 коментарів

Місце проживання (зростання) рослини - це певна ділянка суші (рідше водойми), на якому виростає група рослин одного виду (фітоценози) і володіє всіма необхідними умовами для їх повноцінного існування. Серед рослин...

Середовище життя

0 коментарів

Середовище життя рослини - це сукупність всіх біологічних (живих) та абіотичних (неживих) факторів, що прямо чи опосередковано чинять вплив на ріст, розвиток і розмноження рослини. Всього учені розрізняють 4 середовища...

Рослини-хижаки

0 коментарів

Рослини-хижаки (інакше комахоїдні або м'ясоїдні рослини) – це одна з дивних загадок природи. Як звичайна рослина може харчуватися тваринною їжею? Довгий час це питання було з області ботанічної міфології. Пристрасті...

Харчування вищих рослин

0 коментарів

По типу живлення всі вищі рослини є автотрофами, тобто вони здатні синтезувати органічні речовини (речовини, що знаходяться в рослинних організмах, продукти їх виділення та асиміляції) з неорганічних (складаються, головним чином,...

Квіткові рослини

0 коментарів

Перші квіткові з'явилися на нашій планеті 150 мільйонів років тому. За цей час вони набули ряд характерних ознак, які дали їм солідну перевагу перед іншими рослинами і дозволили широко поширитися...

Царство рослин

0 коментарів

В біології всі живі організми класифікують за певними ознаками. Вже в стародавньому світі було прийнято ділити всіх істот на планеті на рослини і тварин. При цьому наші предки навіть не...

Царство грибів

0 коментарів

У біології всі живі організми класифікують за певними ознаками. Вже в стародавньому світі було прийнято ділити всіх істот на планеті на рослини і тварин. При цьому наші предки навіть не...

Царство бактерій

0 коментарів

В біології всі живі організми класифікують за певними ознаками. Вже в стародавньому світі було прийнято ділити всіх істот на планеті на рослини і тварин. При цьому наші предки навіть не...

Флора і флористика

0 коментарів

Термін «флора» означає сукупність усіх видів рослин, що ростуть на певній території. Виходячи з цього, розрізняють:

• флору нашої планети в цілому
• флору материків та їх частин
...

Фітохорологія і ареал

0 коментарів

Термін «фітохорологія» складається з трьох грецьких слів: «phytоn», що означає «рослина», «choros», що означає «місце, простір» і «lоgos», що зазвичай перекладають як «наука». Таким чином, фітохорологія - це наука про...