Окислювально-відновні реакції: хімія

Окислювально-відновні реакції – це хімічні реакції, в ході яких електрони передаються від одних атомів до інших.

Атоми, що віддають електрони, називаються відновниками, а хімічна реакція при цьому – окисної. І навпаки, атоми, які беруть електрони, називаються окислювачами, а хімічна реакція при цьому – відновної. Максимальний ступінь окислення атома будь-якого елемента завжди відповідає номеру групи цього елемента в Періодичної таблиці Д.І. Менделєєва.

Класифікація окисно-відновних реакцій:

Міжмолекулярні окислювально-відновні реакції

Міжмолекулярні окислювально-відновні реакції – це хімічні реакції, де окислювач і відновник є різними речовинами. Обмін електронами йде на рівні атомів або молекул.

Приклад: Mn + 4O2 + 2KI + 2H2SO4 = I20 + K2SO4 + Mn + 2SO4 + 2H2O

В даній реакції йодид калію KI є відновником, а оксид марганцю MnO2 – окислювачем.

Внутрішньо-молекулярні окислювально-відновні реакції

Внутрішньо-молекулярні окислювально-відновні реакції – це хімічні реакції, де окислювач і відновник входять до складу однієї молекули. Для нормального ходу багатьох внутрішньо молекулярних реакцій необхідний підігрів.

Приклад: (NH4) 2Cr2O7 = Cr2O3 + N2 + 4H2O

В даній реакції окислювач хром Cr і відновник азот N входять до складу одного і того ж речовини – дихромата амонію (NH4) 2Cr2O7.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Топологія