Новий час

Новий час – період в історії людства з 1492 по 1789 роки нової ери. Саме поняття нового часу виникло в епоху Відродження. Історики того часу вирішили розділити всю історію людства на три періоди: давню історію, середню історію і нову історію. Новий час відмежовує від Середньовіччя розквіт науки, світської культури, завершення феодальних воєн та поява на території Європи перших держав.

Новий час – це епоха великих географічних відкриттів

Мандрівники з Європи пройшли вздовж берега Африканського континенту, дійшовши морем в Індію. Христофор Колумб в 1492 році перетнув Атлантичний океан і ступив на узбережжі Американського континенту. Як не дивно, до великим подорожам європейців спонукало завоювання турками-османами Константинополя в 1453 році. Турки перекрили європейським купцям шляху, по яким вони перевозили товари з Візантії в Європу. Європейця були змушені шукати обхідні шляхи.

Новий час – це епоха розвитку науки і техніки
У цей період людство зробило величезний крок вперед на шляху технічного прогресу. Змінилися уявлення про будову світу. Якщо раніше вважалося, що Земля є центром Всесвіту і всі планети обертаються навколо неї, то в 1953 році Микола Коперник довів, що Земля, як і інші планети обертається навколо Сонця.

На рубежі 15-16 століть стала активно розвиватися техніка. З’явилося книгодрукування. У середні віки книги переписували ченці. У 1440 році – вже в Новий час – Йоганн Гуттенберг винайшов перший друкарський верстат, на якому і були надруковані перші друковані книги.

Розвивалося гірництво та металургія. Залізну руду активно добували, піднімаючи її з глибини земних надр за допомогою водяних коліс великого діаметра до 10 метрів. У 1550 році з’явився фундаментальна наукова праця професора Георга Агріколи «De re metallica libri xii». У новий час людина стала опалювати свої оселі кам’яним вугіллям, видобуток якого також була налагоджена.

Якщо в середні віки більшість товарів виробляли ремісники, то в Новий час з’явилися мануфактури. Мануфактура – це об’єднання ремісників, в якому річ від початку і до її завершення виготовляв не один майстер, а кілька. При цьому кожен виконував тільки свою частину роботи. З’явилося так зване поділ праці.

ПОДІЛИТИСЯ: