Найдавніше населення Риму

Спочатку після заснування Риму його суспільний устрій був досить простим. Все населення поділялося на роди, якими керували старійшинами. Рід становили люди, яких об’єднувала спільна походження і загальна власність (земля).

Главою всієї громади (всіх родів) стояв обирається цар, влада якого обмежувалася радою старійшин – Сенатом (від «сенекс» – старійшина). Цар виконував одночасно обов’язки головного полководця, судді і жерця.

Згодом Рим розростався, завойовуючи нові території, мешканці яких отримали назву плебеїв (від «плебс» – народ), а нащадки найстаріших жителів Риму стали називатися патриціями.

Поступово пологи розбилися на більш дрібні освіти – сім’ї. Батько родини мав в ній необмежену владу: міг навіть безкарно вбити дітей або дружину. Те ж саме стосувалося і рабів, які вважалися повністю безправними членами сім’ї. Рабами ставали в основному полонені, захоплені в боях.

ПОДІЛИТИСЯ: