Ботанічна географія

Ботанічна географія – це суміжна наука, що стоїть на стику ботаніки та географії. Сферою її інтересів є географічні закони поширення рослинності на нашій планеті. Питання типу: «Чому банани (апельсини) не ростуть в Україні?» або ж «Чому в Антарктиді майже немає рослинності?» є її безпосереднім предметом вивчення.

Як самостійна наука ботанічна географія поділяється на дві великі наукові галузі – географію рослинності і географію рослин.

• географія рослинності – вона вивчає закони поширення рослинного покриву на нашій планеті; як наука тісно пов’язана з фізичною географією і вченням про природних зонах

• географія рослин – вона вивчає закони поширення видів рослин; підрозділяється на три дисципліни:

• флористична географія рослин (вивчає види рослин по природним зонам)

• екологічна географія рослин (вивчає вплив середовища на ріст і розвиток рослин у різних природних зонах)

• історична географія рослин (вивчає зміни рослинних угруповань у часі)

Біля витоків ботанічної географії стоять роботи найбільшого німецького вченого 18 століття А. фон Гумбольдта. В них він обґрунтував залежність росту і розвитку рослин від факторів географічного середовища. Роботи іншого вченого – швейцарця А. де Кандолім – «Раціональна ботанічна географія» і «Фитогеография» заклали основи ботанічної географії як самостійної науки.

В Росії також в кінці 18 століття була опублікована перша книга з ботанічної географії. Її стала «Географія рослин», автором якої був ботанік і географ А. Н. Бекетов. Його ідеї були розвинуті такими російськими вченими, як А. Вагнер, К. Рулье і Н.А. Северцевым. В 1825 – 1827 роках з’явився перший рослинний атлас світу в 6 томах, виданий у Брюсселі.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Алгебраїчні фрактали