Атомно-молекулярне вчення

ААтомно-молекулярне вчення вперше було розроблено в 18 столітті великим російським ученим М.В. Ломоносовим. У 1741 році він надав основні положення свого атомно-молекулярного вчення науковим колам в творі «Елементи математичної хімії». Після смерті М.В. Ломоносова і аж до наших днів вчення зазнало ряд змін за формою, але ніколи – за змістом.

В даний час основні положення атомно-молекулярного вчення звучать наступним чином:

1. Всі речовини на нашій планеті складаються з молекул. Молекула – система або група атомів, що має яскраво виражені хімічні властивості.

2. Всі молекули складаються з атомів. Атоми – кінцеві складові частини хімічних елементів, що володіють хімічними властивостями. Кожен хімічний елемент складається з властивого тільки йому набору атомів.

3. Всі молекули й атоми за рахунок постійного відштовхування і тяжіння знаходяться в постійному русі.

4. Молекули простих речовин мають в своєму складі однакові атоми, молекули складних речовин – різні атоми.

Вперше атомно-молекулярне вчення М.В. Ломоносова було застосовано англійським хіміком Дж. Дальтон в 1808 році. У своїй книзі «Нова система хімічної філософії» він спробував застосувати вчення Ломоносова для усвідомлення будови молекул і атомів. Але справжнє наукове визнання до атомно-молекулярному вченню прийшло ще через 50 років. У 1860 році на Міжнародному з’їзді хіміків у місті Карлсруе (Німеччина) основні положення вчення були визнані і основними положеннями хімії.

В даний час атомно-молекулярне вчення знайшло свої кордони. Воно дійсно тільки для речовин в газоподібному і пароподібному стані. Для речовин в твердому стані воно дійсно тільки в тому випадку, якщо кристалічна решітка має молекулярну структуру. Більшість твердих речовин її не мають. До таких речовин відносяться всі солі, метали, оксиди металів, з окремих речовин – алмаз і кремній.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Саспенс – що це таке?