Афіни

Місто Афіни розташоване на півострові Аттика. У давнину це було одне з найбільших грецьких міст-полісів. Всі вільні громадяни Афін могли брати участь в управлінні своїм полісом, обговорювати і приймати закони, вершити суд. Всі проблеми поліса афіняни обговорювали на Народних зборах, яке скликалося близько 40 разів на рік. Учасниками зборів могли стати всі громадяни Афін, які досягли 20-річного віку.

Щороку з числа афінян, які досягли 30-річного віку, за жеребом вибирали 500 осіб, які протягом наступного року входили до Ради п’ятисот. Рада розглядав питання, які необхідно винести на обговорення Народних зборів, стежив за виконанням законів, діяльністю державних чиновників, громадськими роботами. У його віданні були державні фінанси. Рада мав регулярно звітувати перед Народними зборами.

Вищим органом судової влади в Афінах був Народний суд. Народними суддями могли стати вільні громадяни, яким виповнилося 30 років. До складу суду входило 6000 осіб, які обиралися за жеребом. Розгляд цивільних справ відбувалося зазвичай в присутності 200-400 суддів, а на кримінальних справах повинні були бути присутніми 500 суддів. Судді для кожного конкретного процесу вибиралися в результаті жеребкування, їх імена зберігалися в таємниці до початку засідання, це мало гарантувати непідкупність правосуддя.

Реформи Солона (кінець 6 ст. До н.е.) справили великий вплив на розвиток демократії в Афінах. Солон заборонив боргове рабство, повернув селянам землю, яка колись перейшла багатим громадянам на сплату боргів. Всіх громадян Афін Солон розділив на 4 розряду. У перший і другий розряди входили найбагатші і знатні громадяни, вони могли бути обрані на вищі державні посади, під час війни могли служити в кінноті.

Селяни складали третій розряд, могли займати середні по значущості державні посади, під час війни виступали важкоозброєними воїнами. Бідняки входили в четвертий розряд, вони могли брати участь в Народних зборах, в армії становили загони озброєних піхотинців. Хоча всі громадяни Афін могли брати участь в обговоренні питань, дійсно управляти полісом могли тільки багаті громадяни і аристократія.

...
ПОДІЛИТИСЯ: