Українська мова

Що таке гіпербола?

0 коментарів
Слово «гіпербола» за своїм походженням грецький ( hyperbole «перебільшення»). Початкова частина гіпер– є приставкою в багатьох словах і перекладається як «понад», «над», «вище норми», наприклад: гіпертонія, гіпертрофія, гіперемія. Одним із...

Що таке перифраза? Приклади

0 коментарів

Однією із тропів художньої мови є перифраза. Перифраза урізноманітнює висловлювання та робить його подібним і виразним.

Лінгвістичний термін «перифраза» має грецьке походження:

peri — «навколо», phraso...

Що таке літота? Приклади в художній літературі

0 коментарів

Одним із засобів створення образності й виразності мови є літота, що в перекладі з грецької, буквально, означає «простота».

Щоб зробити мову виразною та образною, художники слова вдаються до використання тропів...

Градація. Приклади градації в художній літературі

0 коментарів
Градація є одним з художніх засобів створення образної мови. Це стилістичний прийом (фігура) з наростаючим сенсом значущості слів або виразів або рідше — з низхідним. Латинське слово gradatio перекладається як...

Що таке іронія? Приклади іронії в художній літературі

0 коментарів

Іронія є одним з видів тропів. Іронія — це художній прийом створення образної і виразної мови на основі ототожнення предметів за контрастом, а не за подібністю ознак, як в метафорі,...

Антитеза. Приклади в художній літературі

0 коментарів

У своїй творчості для посилення образності й виразності мови письменники застосовують спеціальні засоби, які називаються стилістичними фігурами. Фігура являє собою незвичайну побудову пропозиції або зворот мови, особливе синтаксичне оформлення фрази....

Що таке анафора

0 коментарів
У художній літературі одним із засобів створення образної і виразної мови є анафора. В перекладі з грецької цей лінгвістичний термін буквально означає «винесення, віднесення». Анафора — одна з фігур художньої...

Що таке епіфора? Приклади епіфори в літературі

0 коментарів

Щоб визначити, що таке епіфора, звернемося до фігур художньої мови.

Спочатку дізнаємося, що таке стилістична фігура. Це незвичний зворот мови, особливо її синтаксична побудова, до яких вдається письменник для посилення...

Що таке інверсія?

0 коментарів
Одним із засобів художньої виразності мовлення є стилістична фігура — інверсія, суть якої полягає в розташуванні слів у зворотному порядку. Латинське слово inversio означає «перестановка, перевертання». Інверсія — одна з...

Що таке неологізми?

0 коментарів
Лінгвістичним терміном «неологізми» називають нові слова, які мають відтінком новизни порівняно з іншими словами мови. Слова в мові служать для позначення конкретних предметів, ознак предметів, дій, ознак, дій, кількості. Багато...