Українська мова

Що таке епітет? Приклади з художньої літератури

0 коментарів

Лінгвістичне поняття «епітет» приведе нас до художнього слова, до стилю мови, що використовується як письменниками і поетами, так і в народній творчості.

Епітет — це один з різновидів тропів, художніх...

Що таке гіпербола?

0 коментарів
Слово «гіпербола» за своїм походженням грецький ( hyperbole «перебільшення»). Початкова частина гіпер– є приставкою в багатьох словах і перекладається як «понад», «над», «вище норми», наприклад: гіпертонія, гіпертрофія, гіперемія. Одним із...

Що таке перифраза? Приклади

0 коментарів

Однією із тропів художньої мови є перифраза. Перифраза урізноманітнює висловлювання та робить його подібним і виразним.

Лінгвістичний термін «перифраза» має грецьке походження:

peri — «навколо», phraso...

Що таке літота? Приклади в художній літературі

0 коментарів

Одним із засобів створення образності й виразності мови є літота, що в перекладі з грецької, буквально, означає «простота».

Щоб зробити мову виразною та образною, художники слова вдаються до використання тропів...

Градація. Приклади градації в художній літературі

0 коментарів

Градація є одним з художніх засобів створення образної мови. Це стилістичний прийом (фігура) з наростаючим сенсом значущості слів або виразів, або рідше — з низхідним.

Латинське...

Що таке іронія? Приклади іронії в художній літературі

0 коментарів

Іронія є одним з видів тропів. Іронія — це художній прийом створення образної і виразної мови на основі ототожнення предметів за контрастом, а не за подібністю ознак, як в метафорі,...

Антитеза. Приклади в художній літературі

0 коментарів

У своїй творчості для посилення образності й виразності мови письменники застосовують спеціальні засоби, які називаються стилістичними фігурами.

Фігура являє собою незвичайну побудову пропозиції або зворот мови, особливе синтаксичне оформлення фрази....

Що таке анафора

0 коментарів
У художній літературі одним із засобів створення образної і виразної мови є анафора. В перекладі з грецької цей лінгвістичний термін буквально означає «винесення, віднесення». Анафора — одна з фігур художньої...

Що таке епіфора? Приклади епіфори в літературі

0 коментарів

Щоб визначити, що таке епіфора, звернемося до фігур художньої мови.

Спочатку дізнаємося, що таке стилістична фігура.

Стилістична фігура - це незвичний зворот мови, особливо її синтаксична побудова, до яких вдається...

Що таке інверсія?

0 коментарів
Одним із засобів художньої виразності мовлення є стилістична фігура — інверсія, суть якої полягає в розташуванні слів у зворотному порядку. Латинське слово inversio означає «перестановка, перевертання». Інверсія — одна з...