Діловий стиль мовлення

Стилі мови – це дуже важлива тема, до вивчення якої потрібно підійти дуже уважно, оскільки вона має велике практичне значення. І найцікавішим в цьому плані є діловий стиль мовлення, оскільки його знання часто необхідні при вивченні і заповненні різного роду документів.

Особливості ділового стилю

Однією з його особливостей є відносна замкнутість і стійкість: навіть науковий стиль піддавався більшій кількості змін. Мова йде не стільки про якісь мовні особливості, скільки про характерні риси, серед яких варто виділити специфічну лексику і сформовані жанри, а також синтаксичні обороти. Всі ці стильові риси роблять його характер дуже консервативним.

Більшість слів, які використовуються в діловому стилі, або однозначні (це спеціальна лексика, тобто терміни), або близька до однозначної лексика – все для виключення подвійного тлумачення того, що викладено в документі або сказано офіційно.

Що для нього характерно? Це в першу чергу максимальна сухість і стислість викладу, його компактність. Крім того, в зразках цього стилю немає емоційно забарвленої лексики. Ще в ділового мовлення уникають використання особистих займенників через те, що вони недостатньо конкретні.

Також важливо відзначити, що в діловому стилі використовується певний набір мовних штампів, що зближує його зі стилем науковим.

Стосовно до ділових паперів, на відміну від художньої літератури або публіцистики, слово “кліше” не має негативного забарвлення – це одна з важливих рис стилю.

В цілому його відрізняють такі особливості: точність (це повністю виключає можливість двояко тлумачити сказане або написане) і мовної стандарт. На мовному рівні ці риси знаходять вираз у відборі лексичних засобів і в стандартизованому підході до оформлення документів.

Де використовується діловий стиль

Найяскравіші приклади ділового стилю мови – це постанови, статути, службове листування, закони і договори, в тому числі міжнародного характеру. Умовно вважається, що він ділиться на власне ділової (це різноманітні офіційні документи), юридичний (все, що стосується законів, підзаконних актів, судової практики і т.п.), а також дипломатичний – це “мова” міжнародного спілкування.

Що стосується адресатів і адресантів, що беруть участь в ситуаціях ділового спілкування, то можна виділити три основні напрямки: листування між організаціями, документи, які адресуються організацією людини і навпаки. Всі вони характеризуються відомої стандартизацією, що полегшує написання документа адресант і розуміння його адресатом.

Що ми дізналися?

Діловий стиль дуже важливий, оскільки людина стикається з ним в своєму повсякденному житті. Його відрізняють характерні риси, такі як стандартизація, точність, сухість викладу і компактність. Важлива особливість цього мовного стилю – відсутність емоційно забарвленої лексики і, навпаки, наявність мовних штампів. Останні характеризують канцелярський стиль і полегшують складання ділових паперів. Також для ділового стилю характерний стандартизований підхід не тільки до змісту, але і до оформлення документів. Він поділяється на три підстилі – власне ділової, дипломатичний і юридичний, кожен з яких має свої особливості, але всі вони повинні виключати можливість двоякого тлумачення написаного. Діловий стиль відрізняється і вибором лексичних засобів – це терміни і наближені до них слова, найчастіше однозначні.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Як пишеться “о котрій”