Закони ринкової економіки

Ключові слова: конкуренція, демпінг, попит, пропозиція, закон попиту і пропозиції, рівноважна ціна, криза перевиробництва, дефіцит товару, “невидима рука ринку”, еластичність попиту і пропозиції, закон спадної граничної корисності.

Ринок передбачає вільну конкуренцію. Конкуренція – це змагання виробників за право продати товар покупцям. У рідкісних випадках можлива інша конкуренція – конкуренція покупців за право придбати товар – але це при дефіциті (нестачі) товарів.

Конкуренцію можна розділити на:
 – цінову – здійснюється за допомогою зменшення ціни, акціями по тимчасовому зниженню цін на окремі товари. Крайня форма такої конкуренції, – демпінг, – різке зниження виробником ціни на товар навіть собі в збиток (нижче собівартості товару) з метою обвалити попит на товари конкурента і навіть привести його до банкрутства;
 – нецінову – здійснюється засобами реклами, підвищенням якості товару або обслуговування.

Конкуренція – найважливіша якість ринку. Вона призводить до підвищення якості товарів, якості обслуговування покупців, зниження цін на товари. Конкуренція запобігає завищення цін виробниками. Разом з тим, конкуренція привносить елемент нестабільності – деякі підприємства, навіть соціально значущі, якщо їх товари будуть незатребуваними, можуть розоритися. Затребуваність товарів і послуг залежить не тільки від якості, ціни, а й від платоспроможності покупців.

На ринку взаємодіють виробник (продавець) та споживач. Перший формує пропозицію, другий – попит. Попит – це бажання і можливість покупця придбати товар. Пропозиція – це бажання і можливість виробника продати товар. Обсяги попиту і пропозиції на ринку врівноважує ціна. Ціна, врівноважити попит і пропозицію, називається рівноважної. При зменшенні ціни росте попит і зменшується пропозиція, і навпаки. До збільшення ціни призводить зростання попиту на товари або послуги, або зниження пропозиції. Навпаки, при збільшенні пропозиції товарів і послуг. або зниження попиту на них ціна зменшується. В цьому і полягає сенс закону попиту і пропозиції на ринку. Відобразимо його на графіку, де Q – обсяг попиту або пропозиції, а P – ціна товару:

Попит і пропозиція

При зниженні ціни попит зростає, а пропозиція знижується. У таких випадках можлива поява дефіциту товарів – нестачі товару на ринку. Навпаки, якщо ціна зростає, попит зменшується, а пропозиція збільшується. У разі невідповідного збільшення ціни з різних причин можлива криза перевиробництва – переповнення ринку товарами (надлишок товарів), які покупці не бажають купувати за завищеними цінами.

Попит на різні товари при зміні ціни поводиться по-різному. Це залежить від еластичності попиту – ступеня його зміни при коливаннях ціни. Еластичний попит на товари сильно змінюється навіть при не дуже великих коливаннях ціни. Як приклад таких товарів можна привести предмети розкоші, цінні папери, золото і т.п. Товари з нееластичним попитом користуються попитом навіть при значних коливаннях ціни. До товарів з нееластичним попитом можна віднести повсякденний одяг, продукти харчування – їх будуть купувати навіть при значному підвищенні ціни. Ринки таких товарів схильні до завищення цін – бо покупці будуть купувати товари навіть при великому завищенні цін. Тому такі ринки держава, як правило, контролює.

Серед законів ринкової економіки виділяють також закон спадної граничної корисності. Він відображає взаємозв’язок між кількістю споживаного блага і ступенем задоволеності від споживання кожної додаткової одиниці. Закон стверджує той факт, що в міру збільшення кількості споживаного блага, загальна корисність (TU) від його споживання зростає, але в усі меншою пропорції, а гранична корисність (MU), або додаткова корисність від споживання додаткової одиниці, буде скорочуватися.

На перший погляд складний закон спадної граничної корисності можна легко зрозуміти на наступному прикладі. Людина голодна. Він починає споживати пиріжки. Зі збільшенням кількості спожитих пиріжків їх загальна корисність зростає (в розумних межах, звичайно). Якщо людина втамував голод, інші пиріжки він може продати. Чим більше пиріжків у нього – тим більше їх загальна корисність. Але з отриманням кожного нового пиріжка гранична корисність кожного з них зменшується. Найважливіший для голодної людини – перший пиріжок. Другий – вже менш значущий. Десятий – його можна хіба що продати “за копійки”.

ПОДІЛИТИСЯ: