Загрози і глобальні проблеми 21-го століття

Ключові слова: глобальні проблеми, екологічна, демографічна проблеми, проблеми загрози війни, епідемій і пандемій, проблема “Північ – південь”.

Необмежене споживання, антропоцентризм (розгляд людини як центру світобудови) привело до серйозних глобальних проблем, що загрожують нині розвитку людини і навіть його існування. Глобальні проблеми стали активно проявлятися приблизно в середині ХХ століття.

Глобальні проблеми найчастіше виникають і посилюються через безрозмірних апетитів людства, споживацького ставлення до природи. Від вирішення глобальних проблем в подальшому залежить виживання людства, бо посилення експлуатації природи, зростання числа конфліктів на міжнародній арені можуть привести до знищення всього живого на планеті.

Ознаки глобальних проблем:

1) глобальні проблеми в тій чи іншій мірі зачіпають всю земну кулю або основну його частину;
2) глобальні проблеми не можуть бути вирішені зусиллями однієї країни.

Різні автори виділяють різну кількість глобальних проблем. Найчастіше в наукових працях представлені п’ять проблем:

1. Екологічна проблема – проблема забруднення навколишнього середовища, атмосфери. Найбільш небезпечні два аспекти цієї проблеми на глобальному рівні: а) руйнування озонового шару атмосфери, який оберігає землю і людину від надмірних доз ультрафіолетового проміння; це може спричинити за собою опіки і захворювання; б) “парниковий ефект”, що призводить до глобального потепління; атмосфера покрилася шаром пилу, який затримує випаровування вологи, через це стає тепліше і починають танути льоди світового океану, вічна мерзлота; це може спричинити за собою затоплення частини суші.

2. Проблема “Північ – Південь” – проблема величезного розриву в рівні розвитку країн Північної півкулі і відсталого Півдня. Якщо подумки розділити Землю по екватору на дві півкулі, то можна побачити закономірність – країни Південної півкулі (Африка, Південна Америка) – відсталі. Бідність і розгул хвороб, злочинності – найважливіша риса їх розвитку. Ці країни стають сировинним придатком розвинених країн. З них викачуються природні ресурси за невелику плату. Країни Північної півкулі (Європа, США) – високорозвинені.

3. Проблема поширення епідемій і пандемій. Епідемія – масове захворювання, що поширюється в будь-якому регіоні планети. У зв’язку з збільшилася мобільністю людей віруси стали поширюватися швидше. Світ зіткнувся з пандемією – масовим, безконтрольно поширюється захворюванням відразу по всій земній кулі. Недавня пандемія – розповсюдження свинячого грипу, яка торкнулася всі куточки планети. Сучасні віруси мутують (змінюються) з великою швидкістю, внаслідок чого медицина не встигає розробляти ліки та інші засоби знищення таких вірусів. Так, наприклад, до цих пір не розроблено ліки від лихоманки Ебола, що розповсюджується нині в країнах Африки і вже переходить в Європу.

4. Проблема утворення нової світової війни. Сьогодні світова спільнота накопичило величезний ядерний потенціал, здатний знищити всю землю. І якщо почнеться світовий конфлікт, він може стати набагато небезпечніше за наслідками, ніж навіть дві страшні світові війни ХХ століття. Багато в чому тому країни світового співтовариства так серйозно ставляться до проблеми нерозповсюдження ядерної зброї, суворо засекречують ядерні технології.

5. Демографічна проблема – полягає в нерівномірності розподілу населення по планеті. Можна виділити два аспекти цієї проблеми: а) низька народжуваність, яка призводить до старіння населення, домінуванням в структурі населення частки літніх людей, що тягне за собою підвищення навантаження на плечі економічно активного населення (працюючих); б) висока народжуваність, яка може привести до нестачі житла, харчування. Обидва аспекти негативно впливають на суспільство. Низька народжуваність в даний час переважає в основному в розвинених країнах. У них розвинені інститути планування сім’ї; жінки більше зацікавлені в кар’єрі, ніж в родині. Наслідок – “старіння” суспільства. Висока народжуваність частіше представлена ​​в відсталих або країнах, що розвиваються.

ПОДІЛИТИСЯ: