Яку роль відіграє держава в економіці

Ключові слова: змішана економіка, грошово-кредитна політика, бюджетно-податкова політика, правове регулювання ринку, методи втручання держави в економіку.

Держава – активний суб’єкт економічних відносин при будь-якому типі економічної системи. Навіть в умовах класичної ринкової економіки держава є активним учасником економічних процесів – визначає правові засади функціонування ринку, купує і продає товари і послуги, випускає гроші і т.п.
У зв’язку з цим, можна виділити методи втручання держави в економіку:
– прямі – припускають директивні (прикази) рішення держави. Наприклад, держава директивно встановлює правила торгівлі, стежить за якістю товарів і послуг. Ці методи більше властиві командній економіці;
– непрямі – припускають участь держави в економіці на рівноправних з іншими учасниками засадах. Наприклад, держава бере участь в процесах обміну, купуючи або продаючи ресурси, товари, послуги. Такі методи втручання характерні для ринкового господарства.

У чистому вигляді ринкової або командної економіки немає ніде – держава використовує поєднання прямих і непрямих методів регулювання. В цьому і полягає основна ознака змішаної економіки. Говорячи про сучасній ринковій економіці, найчастіше мають на увазі змішану з переважанням ринкових, тобто епрямих методів втручання держави. Сучасна командна економіка має на увазі знову ж змішану економіку, тільки з переважанням прямих методів втручання. Наприклад, в Україні економіка ринкова (а точніше змішана з переважанням непрямих методів втручання держави), а в Китаї – командна (там також економіка змішана, тільки ознак командної економіки, прямих методів втручання влади в економіку більше).

Можна виділити напрямки державної політики в економіці (ролі держави в економіці):
– грошово-кредитна політика – спрямована на регулювання сфери грошового обігу, системи фінансових інститутів. Основним провідником цієї політики є Нацбанк України;
– бюджетно-податкова політика – спрямована на встановлення, справляння і перерозподіл податків, формування і виконання бюджету. Важелі цієї політики зосереджені в основному в Уряді України;
– правове регулювання – передбачає встановлення законодавчих основ економічної діяльності, визначення правил поведінки учасників економічних відносин. Цей напрямок реалізується найчастіше законодавчою владою.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Дивіться також:
Духовна сфера