Свобода і відповідальність людини

Ключові слова: свобода, відповідальність, види відповідальності.

Свобода людини в суспільстві – це його можливість здійснювати вільний і усвідомлений вибір. Свобода – це не просто робити все, що захочеться людині, це можливість свідомо обирати лінію своєї поведінки – в тому числі і на основі соціальних норм. Свобода нині розуміється не як “свобода від”, а як “свобода для”. Жити в суспільстві і бути вільним від нього неможливо. Оскільки людина – це істота соціальна, то суспільні відносини, в які він вступає, є для нього середовищем прояви свободи. У цих відносинах свобода людини і проявляється. Але свобода не може бути абсолютною, бо межами свободи однієї людини є свобода іншого, яка не повинна порушуватися.

Свобода є там, де людина має право вільного вибору. Саме вибір, що передбачає право людини визначити лінію своєї поведінки, є основною відповідальності. Нести відповідальність за чужий вибір або обов’язкову поведінку при відсутності вибору не можна. Таким чином, свобода, вільний вибір, з одного боку, і відповідальність, з іншого – дві сторони людської і соціальної життєдіяльності.

Відповідальність – це здатність людини усвідомлювати характер скоєних за своїм власним вибором дій; суб’єктивна обов’язок відповідати за вчинки і дії, а також їх наслідки; певний рівень негативних наслідків для суб’єкта в разі порушення ним встановлених вимог. Відповідальність – найважливіший регулятор поведінки людини. Усвідомлення відповідальності за здійснювані вчинки може захистити людину від аморальних, аморальних і незаконних дій.

За критерієм носіїв відповідальність можна розділити на:
– індивідуальну (персональну) – відповідальність однієї особи;
– групову – відповідальність групи людей;
– колективну – відповідальність великого колективу людей, цілої фірми і т.п.

У міру розвитку суспільства рівень свободи зростає. Збільшується і відповідальність, оскільки вона нерозривно пов’язана зі свободою. Спрямованість відповідальності поступово зміщується з колективної на індивідуальну. Так, якщо в Середньовіччі роль однієї особистості була невелика, обмеженою була також її свобода, відповідальність в основному була колективною – тобто відповідальність колективу (членів громади, міської соціуму і т.п.). Сьогодні, в умовах визнання прав і свобод кожного, відповідальність носить в основному індивідуальний характер.

За критерієм сутності можна виділити наступні види відповідальності:
– юридична відповідальність – здійснюється на основі закону;
– моральна відповідальність – здійснюється на основі норм моралі;
– соціальна відповідальність – відповідальність перед суспільством в цілому;
– моральна відповідальність – відповідальність на основі власних моральних установок.

Можуть бути виділені і інші види відповідальності.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Види знань людини