Свобода і необхідність в людській діяльності

Ключові слова: свобода, необхідність, відповідальність, фаталізм, волюнтаризм.

Діяльність людини передбачає вибір засобів способів, прийомів, бажаних результатів діяльності. У цьому праві – прояв свободи людини. Свобода – здатність людини діяти у відповідності зі своїми інтересами і цілями, здійснювати свій усвідомлений вибір і створювати умови для самореалізації.

У філософської науці проблема свободи обговорюється давно. Найчастіше вона зводиться до питання про те, чи володіє людина свободою волі або більшість його вчинків обумовлені зовнішньою необхідністю (приреченням, Божим промислом, роком, долею і т.п.).

Необхідно відзначити, що абсолютної свободи не існує в принципі. Жити в суспільстві і бути вільним від нього неможливо – ці два положення просто суперечать один одному. Людини, який систематично порушує суспільні встановлення, суспільство просто відкине. У давнину такі люди піддавалися остракізму – вигнання з громади. Сьогодні частіше застосовуються моральні (осуд, громадський осуд і т.п.) або юридичні методи впливу (адміністративні, кримінальні покарання і т.п.).

Тому слід розуміти, що під свободою частіше розуміють не “свободу від», а «свободу для» – для саморозвитку, самовдосконалення, допомоги іншим і т.п. Проте, в суспільстві поки розуміння свободи не усталене. Можна виділити дві крайності в розумінні цього терміна:
– фаталізм – уявлення про підпорядкування всіх процесів в світі необхідності; свобода в цьому розумінні ілюзорна, в реальності не існує;
– волюнтаризм – уявлення про абсолютність волі, заснованої на волі людини; воля в цьому розумінні – першооснова всього сущого; свобода абсолютна і спочатку кордонів не має.

Часто людина змушена вчиняти дії по необхідності – тобто в силу зовнішніх причин (вимоги законодавства, вказівки вищестоящих, батьків, вчителів і т.п.) Чи суперечить це свободі? На перший погляд так. Адже людина робить ці дії з огляду на зовнішніх вимог. Тим часом, чоловік же за своїм моральним вибором, розуміючи сутність можливих наслідків, вибирає шлях виконати волю інших. У цьому теж проявляється свобода – у виборі альтернативи слідувати вимогам.

Сутнісне ядро ​​свободи – вибір. Він завжди пов’язаний з інтелектуальним і вольовим напругою людини – це т.зв. тягар вибору. Відповідальний і продуманий вибір часто дається нелегко. Відома німецька прислів’я – “Wer die Wahl hat, hat die Qual” ( “Хто стоїть перед вибором, той відчуває муки”). Основа цього вибору – відповідальність. Відповідальність – суб’єктивна обов’язок людини відповідати за вільний вибір, вчинки і дії, а також їх наслідки; певний рівень негативних наслідків для суб’єкта в разі порушення ним встановлених вимог. Без свободи відповідальності бути не може, а свобода без відповідальності перетворюється на вседозволеність. Свобода і відповідальність – дві сторони свідомої діяльності людини.

ПОДІЛИТИСЯ: