Суспільний прогрес: критерії та тенденції

Суспільний прогрес – це глобальний історичний процес розвитку суспільства від нижчого до вищого, від примітивного до цивілізованого.
Суспільний прогрес як поняття суспільствознавства.

Суспільний прогрес – це глобальний історичний процес розвитку суспільства від нижчого до вищого, від примітивного, дикого стану до вищого, цивілізованого. Цей процес відбувається завдяки розвитку наукових і технічних, соціальних і політичних, моральних і культурних надбань.

Вперше теорію прогресу описав відомий французький публіцист абат Сен-П’єр у своїй книзі «Зауваження про безупинний поступ загального розуму» в 1737 році. По його теорії прогрес закладений Богом у кожної людини і цей процес неминучий, як природні явища. Надалі дослідження прогресу як суспільного явища продовжилося і поглибилось.

Критерії прогресу.

Критерії прогресу – це основні параметри його характеристики:

  • соціальний;
  • економічний;
  • духовний;
  • науково-технічний.

Соціальний критерій – це рівень соціального розвитку. Передбачає рівень свобод людей, якість життя, ступінь різниці між багатими і бідними, наявність середнього класу і т. д. Основні двигуни соціального розвитку – це революції і реформи. Тобто радикальне повна зміна всіх верств суспільного життя і поступове її зміна, перетворення. Різні політичні школи по-різному оцінюють ці двигуни. Наприклад, всім відомо, що Ленін вважав революцію.

Економічний критерій – це ріст ВВП, торгівлі та банківської сфери, і інші параметри економічного розвитку. Економічний критерій – самий важливий, так як впливає на інші. Важко думати про творчість або духовному самоосвіті, коли їсти нічого.

Духовний критерій – моральний розвиток – один з найбільш суперечливих, так як різні моделі суспільства оцінюють по-різному. Наприклад, на відміну від європейських країн, арабські не вважають толерантність до сексуальних меншин духовним прогресом, і навіть навпаки – регресом. Тим не менш, є загальноприйняті параметри, за якими можна судити про духовний прогрес. Наприклад, засудження вбивств і насильства характерно для всіх сучасних держав.

Науково-технічний критерій – це наявність нової продукції, наукових відкриттів, винаходів, передових технологій, коротше – інновацій. Найчастіше під прогресом мають на увазі цей критерій в першу чергу.

Альтернативні теорії.

Поняття прогресу зазнає критики ще з XIX століття. Ряд філософів, істориків заперечує прогрес як суспільне явище повністю. Дж. Віко розглядає історію суспільства як циклічний розвиток зі злетами і падіннями. А. Тойнбі в якості прикладу наводить історію різних цивілізацій, в кожній з яких є фази виникнення, зростання, занепаду і розкладання (Майя, Римська імперія тощо).

На мій погляд ці суперечки пов’язані з різним розумінням самого визначення прогресу як такого, а також з різним розумінням його соціальної значущості.

Тим не менш, без суспільного прогресу в нас не було б суспільства в його сучасному вигляді з його досягненнями і звичаями.

ПОДІЛИТИСЯ: