Соціальний контроль: визначення

Ключові слова: соціальний контроль, санкції, види санкцій, совість.

Соціальні норми – найважливіший засіб соціального контролю. Соціальний контроль – механізм регулювання поведінки людини, відносин людей з метою підтримки і зміцнення правопорядку і соціальної стабільності. Це громадський контроль, який можна розуміти як сукупність всіх видів контролю – морального, політичного, культурного і т.д.

Виділяють два головні елементи контролю: соціальні норми і соціальні санкції. Санкції – сприятливі або несприятливі наслідки скоєних людиною дій; реакція інших людей на поведінку людини. Не слід думати, що санкції бувають тільки негативними і проявляються лише у вигляді покарання.

За критерієм наслідків санкції бувають:
– позитивні – тягнуть за собою сприятливі наслідки для людини, яка вчинила вчинок. Прикладами таких санкцій можуть бути виплата премії, оголошення подяки, нагорода, привласнення вченого ступеня, оплески і т.п .;
– негативні – припускають негативні наслідки скоєного людиною. До негативних санкцій можна віднести відмову підтримувати відносини, кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі, догану за місцем роботи і т.п.

За характером вираження соціальні санкції можна розділити на:
– формальні – офіційні, закріплені на папері. Приклади: виплата премії, оголошення подяки, присудження нагороди, кримінальна відповідальність і т.п .;
– неформальні – неофіційні, виражені тільки в громадській думці. До таких санкцій, наприклад, можна віднести відмову підтримувати відносини, оплески, усна подяка і т.п.

Наприклад, виплата роботодавцем грошової премії працівнику є позитивною формальної санкцією; презирливе ставлення до людини з боку його друзів – негативної неформальній; адміністративне покарання у вигляді штрафу за перевищення швидкості на автомобілі – негативної формальної; оплески глядачів трупі театру за чудово зіграний спектакль – позитивної неформальною. Найчастіше соціальний контроль застосовується за допомогою декількох санкцій одночасно. Так, нагородження грамотою працівника зазвичай супроводжується доброзичливим ставленням, або кримінальне покарання – крім того відмовою підтримувати відносини з засудженим з боку його колишніх друзів.

Фахівці в галузі соціології виділяють дві форми соціального контролю:
– внутрішній контроль (самоконтроль) – здійснюється самим індивідом. Головний механізм самоконтролю – совість;
– зовнішній контроль – здійснюється інститутами, які гарантують дотримання норм усіма людьми (правоохоронні установи, суди, виховні організації, сім’я, школа, група людей і т.п.).

Чим сильніше в суспільстві розвинений внутрішній контроль у кожного його члена, тим менше доводиться вдаватися до зовнішнього контролю. Однак, він необхідний в тій чи іншій мірі в будь-якому суспільстві. Слід врахувати, що зовнішній соціальний контроль повинен бути оптимальним. Чим він жорсткіше, тим менше розвинені ініціатива і можливості творчого самовираження людей. З іншого боку, слабкість зовнішнього соціального контролю може призвести до масових порушень прав людини, корупції, аморальної поведінки значної частини представників суспільства і т.п.

ПОДІЛИТИСЯ: