Соціальний конфлікт: визначення

Ключові слова: конфлікт, причина і привід для конфлікту, компроміс, переговори, посередництво, арбітраж.

Конфлікт – суперечка, зіткнення думок, інтересів, позицій і т.п. людей, соціальних груп. У широкому сенсі конфлікт означає не обов’язково відкрите протистояння, а й будь-яке зіткнення позицій сторін. Наприклад, двоє друзів посперечалися щодо того, куди піти сьогодні ввечері. Це теж можна вважати конфліктом, незважаючи на те, що вони не лаялися відкрито.

Учасники конфлікту називаються суб’єктами конфлікту. Серед них можна виділити наступних:
– сторони конфлікту – безпосередні учасники конфліктної взаємодії;
– посібники – особи, безпосередньо сприяли конфлікту; це ті, через кого конфлікт і почався;
– підбурювачі – особи, які підштовхують будь-який бік до конфлікту;
– свідки – особи, що спостерігають за конфліктом з боку і не втручаються прямо в нього;
– посередники – люди, які своїми діями намагаються запобігти, припинити або пом’якшити напруження конфлікту.

Учасники конфлікту можуть і не перебувати в безпосередньому протиборстві, проте вони впливають на хід конфлікту. Благо, предмет, проблема, питання, з приводу якого розгорається конфлікт, називається предметом конфлікту. Його не треба плутати з причиною конфлікту – об’єктивними обставинами, які зумовлюють появу конфлікту. Привід для конфлікту – це будь-яке часто навіть незначна подія, швидкоплинний факт, який зумовлює конфлікт. Приклад: двоє друзів стали конфліктувати через проблеми проведення вечора – це предмет конфлікту. Причиною конфлікту стали розбіжності – йти в кіно або залишитися вдома у одного з друзів і грати в комп’ютерні ігри. А приводом до конфлікту могла стати різка фраза одного з друзів, який заявив про те, що йому все одно на думку одного.

Конфлікт не завжди несе тільки негативні наслідки. Звичайно, часто відкрите протистояння суб’єктів конфлікту може привести до припинення спілкування, взаємних образ і т.д. Однак, конфлікт при грамотному вирішенні може привести до кращого взаєморозуміння сторін. Суб’єкти конфлікту можуть вийти з нього вже іншими. Конфлікт може привести до прогресу в спілкуванні, відносинах і т.п. Часто кажуть, що найкращі друзі – це часто колишні вороги.

За критерієм учасників конфлікту можна виділити наступні види конфліктів:
– внутрішньоособистісний – конфлікт між соціальними ролями однієї людини. Приклад: конфлікт в душі людини між роллю одного (хоче погуляти) і учня (вимагає вивчити домашнє завдання);
– міжособистісний – конфлікт між людьми. Приклад: конфлікт між друзями з приводу проведення вечора суботи;
– соціальний – конфлікт між соціальними верствами, характеризується глибинними суперечностями в суспільстві в цілому. Соціальний конфлікт – це вища стадія розвитку суперечностей в системі відносин людей між собою.

Причинами соціальних конфліктів є найчастіше соціальні протиріччя – несумісність, неузгодженість політичних, етнічних, економічних і ін. Інтересів різних верств і груп суспільства. Такі протиріччя найчастіше проявляються в соціальній напруженості – почутті незадоволеності станом справ.

Будь-яка конфліктна ситуація проходить три стадії розвитку:
 – предконфликтная ситуація – усвідомлення сторонами сутності протиріч, причини конфлікту, початок зіткнення сторін;
– безпосередньо конфлікт;
– стадія вирішення конфлікту. Ці стадії не є обов’язковими для конфлікту – він може розгорітися і без предконфликтной ситуації, а може і бути затяжним, не маючи стадії дозволу.

До основних методів вирішення конфлікту можна віднести:
– компроміс – рішення проблеми через взаємні поступки сторін;
– переговори – бесіда учасників конфлікту з метою його дозволу;
– посередництво (арбітраж) – залучення третьої сторони для вирішення конфлікту;
– застосування сили однією стороною і придушення іншого учасника.

Самий неконструктивний спосіб поведінки сторін у конфлікті – відхід від його дозволу. У цьому випадку проблеми і протиріччя між його учасниками накопичуються і можуть привести до остаточного розриву відносин.

ПОДІЛИТИСЯ: