Соціальна роль і соціальна позиція

Соціальна роль – модель поведінки людини, об’єктивно задана певною ситуацією і певна його статусом. Статус – становище, яке людина займає в суспільстві відповідно до свого підлогою, віком, походженням, професією, сімейним станом. Статус визначається за специфічними для конкретного суспільства ознаками, в якості яких можуть виступати економічні, національні, вікові та інші ознаки. Кожна людина, як правило, володіє не одним, а кількома статусами. Людину як особистість характеризує статусний набір – сукупність всіх притаманних йому статусів.

Розрізняються природжений статус (отриманий людиною при народженні: стать, раса, національність, соціальне походження), придбаний статус (який людина досягає своїми зусиллями: службова посаду, армійський ранг) і запропонований статус (який людина набуває незалежно від свого бажання: вік, статус в родині). Запропонований статус буває природженим і придбаним і змінюється протягом життя. Також розрізняють особистий (положення людини в малій групі, залежне від його особистісних якостей) і соціальний (положення людини в суспільстві, яке залежить від його положення в соціальній групі) статус. Соціальний статус залежить від умінь, навичок, освіти.
У будь-якому суспільстві існує ієрархія статусів, що впливає на його стратифікацію. Одні статуси є більш престижними, інші менш престижними. Престиж – це оцінка суспільством соціальних позицій, займаних особистістю. Престиж того чи іншого статусу формується в залежності від реальної корисності тих соціальних функцій, які виконує людина, і від системи цінностей, характерної для даного суспільства. Престиж певного статусу серед різних суспільних груп може сильно відрізнятися. Від престижу слід відрізняти авторитет – ступінь визнання суспільством гідності особи конкретної людини. Тобто престиж залежить від статусу, авторитет – від самої людини. З соціальним статусом, а також з професією або видом діяльності пов’язані соціальні ролі. Виділяють типові (сімейні: батько, онука; професійні: менеджер, начальник; суспільно-політичні: опозиціонер, депутат) і ситуаційні (пасажир, глядач, покупець) ролі. Від соціальних слід відрізняти міжособистісні ролі, пов’язані з міжособистісними відносинами, які регулюються на емоційному рівні (лідер, скривджений, улюблений і т. Д.).
Будь-які ролі визначаються очікуваннями соціального середовища в залежності від соціального статусу. Таким чином, соціальна роль є зразком, на який орієнтуються її виконавці. Однак в реальності рольова поведінка може помітно відрізнятися від запропонованої ролі. Це залежить як від ситуацій, в яких виявляється виконавець ролі, так і від ступеня засвоєння їм соціальних норм, його установок і ціннісних орієнтацій, а також фізіологічних чинників.

Сучасне суспільство на відміну від традиційного пропонує кожній людині можливість вибору з величезної кількості соціальних ролей. Є ролі, які мало змінилися протягом тисячоліть, а є ролі, які виникли недавно і, можливо, незабаром зникнуть. Будь-яка людина приймає цілий набір соціальних ролей, які він грає в суспільстві і сукупність яких називається рольової системою. Чим більше багатосторонньої є особистість, тим більше ролей вона готова виконувати в суспільстві. В процесі виконання кількох соціальних ролей може виникнути рольовий конфлікт, тобто ситуація, при якій вимоги двох або більше ролей виявляються несумісними. У таких ситуаціях людині доводиться здійснювати вибір, вибудовуючи для себе ієрархію ролей, виділяючи головне і нехтуючи менш істотним.

ПОДІЛИТИСЯ: