Роль релігії в житті суспільства

Термін релігія прийшов до нас з латинської мови і в перекладі означає щось що пов’язує, з’єднує. Однією з головних особливостей релігії виступає віра в надприродне. Сам термін “релігія” суспільствознавці визначається як віра в надприродні сили, що об’єднує людей в єдину спільність.

Світ знає три світові релігії: буддизм, християнство та іслам. найдавніша вважається буддизм. А наймолодшою ​​релігією визнаний іслам. Християнство ділиться на три гілки, це католицтво, православ’я і протестантство.

Релігія в суспільстві реалізує деякі важливі функції. Релігія наповнена релігійними нормами і виступає одним з регуляторів суспільної поведінки. Релігійні норми, поряд з нормами моралі і правовими нормами – є соціальними нормами.

Релігія виховує в людині певні якості. Найчастіше ці якості дуже позитивно характеризують людину віруючу. Йдеться про такі якості як доброта, любов, відданість, милосердя і т.д.

Тільки релігія здатна відповісти на вопрос6 “У чому сенс життя?”, “Що буде з людиною після його смерті?”. Таким чином, релігія вирішує духовні проблеми людини в суспільстві.

Втішно-компенсаторна функція релігії означає те, що релігія здатна допомогти людині знайти нові стимули до життя, знайти нові орієнтири і ідеали в своєму житті. Релігія здатна підтримати людину, подарувати йому надію і віру.

Комунікативна функція релігії виражається в можливості розширити коло спілкування людини, тим самим позбавивши його від самотності. Релігія здатна як інтегрувати маси людей, так і дезінтегрувати, тобто роз’єднувати людей, перетворюючи їх життя в релігійну боротьбу за істинного Бога.

Важливими елементами релігії виступають її організації. У різних релігіях такі організації називаються по-різному, але суть у них одна – об’єднувати під своїм початком всіх віруючих. У таких організацій є своя система ієрархії, з розподілом влади всередині релігійної структури.

У Конституції України закріплено, що всі релігії є рівними і добровільними для своїх членів. В державі Україна немає офіційної державної релігії. Держава гарантує всім віруючим вільно здійснювати свій культ.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Мислення і діяльність