Релігія: визначення

Ключові слова: релігія, функції релігії, анімізм, фетишизм, тотемізм, магія, політеїзм, монотеїзм, церква.

Релігія відіграє важливу роль в житті суспільства. Можна відзначити, що в тій чи іншій мірі релігія завжди супроводжувала історичному шляху суспільства. У важкі, переломні етапи розвитку суспільства роль релігії багаторазово зростала. Людина часто знаходив в ній розраду, сенс життя в потоці труднощів і громадських лих.

У науці точно не сформульовано визначення релігії. Виділимо найбільш часто зустрічаються визначення:

1) релігія в широкому сенсі – це віра в надприродне, в бога;
2) релігія у вузькому сенсі – система вірувань і обрядів, що об’єднує людей, їх визнають і підтримують, в єдину спільність (конфесію).

Функції релігії різноманітні. Виділимо основні:

– світоглядна – релігія задає принципи, догми (положення, сумніватися в істинності яких вважається гріхом), які зумовлюють осмислення світу; релігія впливає на формування світогляду;
– компенсаторна – релігія надає сенс життя в свідомості людини, заповнює обмеженість, залежність, безсилля людей в складних умовах життя. Через здійснення обрядів релігія втішає людини, допомагає зняти стрес;
– комунікативна – релігія забезпечує спілкування віруючих один з одним, віруючих з богом. ангелами, святими;
– регулятивна – релігія впорядковує відносини людей один з одним, регулює їх поведінку;
– інтегруюча – релігія об’єднує людей – віруючих – в спільності, забезпечує стабільність церковних організацій;
– Культуротранслірующая – релігія передає елементи культури від одних людей до інших, сприяє розвитку писемності, книгодрукування.

Найважливішим компонентом будь-якої релігії є комплекс етичних питань і заповідей. Наприклад, в Біблії є Нагірна проповідь Ісуса Христа, найважливішими положеннями якої є заповідь «Не убий!», «Не вкради!», «Не чини перелюбу!». «Не створимо собі кумира!» І т.п.

До формування сучасних релігій існували проторелігіі (ранні форми релігій):

– тотемізм – поклоніння будь-якого роду, племені тварині або рослині як своєму міфічному предку, віра в заступництво будь-якого виду тварин або рослин;
– фетишизм – віра в особливі властивості, заступництво предметів, об’єктів матеріального світу;
– анімізм – віра в існування душ, одухотворення матеріального світу, його предметів;
– магія – віра в здатність людини за допомогою ритуальних дій впливати на сили природи.

Елементи ранніх форм релігій залишилися до цих пір і в сучасному світі. Наприклад, корова як священна тварина відзначається в індуїзмі (тотемізм); багато релігій припускають речові атрибути, яким надаються особливий сенс, властивості – хрестики, ідоли (фетишизм); більшість релігій вважають, що у людини є душа, відділяється від тіла в момент смерті (анімізм); релігії припускають цілий комплекс обрядів, молитов, за допомогою яких людина може впливати на природу, інших людей і т.п. (Магія).

Сучасні релігії можна класифікувати на:

– політеістічна (припускають багатобожжя). Політеїзмом наділені більшість релігій – буддизм, ламаїзм, язичництво, даосизм і т.п .;
– монотеїстичне (припускають віру в єдиного бога). До релігій, які сповідують монотеїзм, можна віднести індуїзм, християнство, іслам. Це більш пізні релігії. У християнстві можна відзначити залишки політеїзм – «Бог єдиний в трьох особах».

За ступенем поширення релігії можна розділити на:

– народностно-національні – релігії, які сповідує один народ, нація. Таких релігій більшість;

– світові – поширені у кількох націй, не прив’язані до якого-небудь етносу. Світових релігій три: буддизм, християнство, іслам. Саме вони сьогодні мають найбільший вплив у світі. Буддизм виник приблизно в VI столітті до н. е. в Стародавній Індії. Православ’я і католицизм – основні гілки християнства, виникли приблизно на рубежі старої і нової ери. Іслам виник приблизно в V – VI ст. нашої ери.

Світові релігії в даний час мають величезний вплив на розвиток всієї світової спільноти. Розглянемо їх більш детально. Буддизм – від санскритського слова “Будхен” – просвітлення. Сьогодні поширений в Південній, Південно-Східної та Східної Азії. Є чимало послідовників і в Росії – в основному вони проживають в Республіці Тува, Бурятії і Калмикії. Джерело віровчення і звід священних правил – “Типитака”. Засновником буддизму вважається принц Гаутама, який досяг просвітління через споглядання. Найважливіший теза буддизму – досягнення просвітлення, розуміння істини через пасивне, бездіяльне споглядання, відволікання від усіх земних бажань. Джерело всіх проблем і бід, вважають послідовники буддизм – в земних бажаннях і потребах. Від них необхідно відгородитися.

Християнство поширене переважно в Європі і Північній Америці. Головна священна книга – Біблія. Християнство сьогодні представлено трьома основними гілками – православ’ям, католицизмом, протестантизмом. Православ’я більше поширене в Східній Європі. Главами православних церков різних країн визнаються патріархи. Католики визнають главою церкви Папу Римського. Протестантизм представлений безліччю сект і окремих напрямків християнства (англіканська церква, баптисти, адвентисти і т.п.). Християнська релігія відстоює ідею гріховності людини як причини всіх його нещасть. На думку християн, тільки молитва і покаяння здатні позбавити від бід. Головна теза християнства – терпіння, смиренність, всепрощення.

Іслам – наймолодша з світових релігія. Він поширений в основному на Близькому Сході, в Північній Африці. Чимало мусульман і в Росії – в Татарстані, Башкортостані, республіках Північного Кавказу. Головна священна книга – Коран. Є також інші релігійні джерела – Сунна, Шаріат (збірник норм мусульманського права). Іслам – дуже сувора релігія. Його послідовники зобов’язані п’ять разів на день молитися, утримуватися від споживання окремих продуктів харчування, для жінок – носити хіджабу (хустка, що покриває майже все обличчя) і т.д. На думку мусульман, людина – істота слабка, і йому необхідно сподіватися на допомогу і милосердя Аллаха.

Світові, а також найбільш розвинені народностно-національні релігії мають особливий соціальний інститут, який об’єднує їх в конфесії (релігійні групи) – церква. Церква – соціальний інститут, релігійна організація, в основі якої лежить єдиний Символ віри (принципи віровчення), який визначає зміст релігійної етики і діяльності, обрядів і культів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Визначення спорту