Протиріччя сучасної цивілізації

Сучасна епоха завершує одну з фаз людської історії – індустріальну цивілізацію. На початку XXI ст. вимальовуються контури недалекого майбутнього – це «постіндустріальне суспільство з культурою інформаційно-комп’ютерної цивілізації». Синоніми для інформаційно-комп’ютерної цивілізації: «інформаційна, екотехнічна, технотронна, електронна».

В інформаційно-комп’ютерному суспільстві відбувається автоматизація діяльності на основі інформаційних технологій. Становлення інформаційно-комп’ютерної цивілізації відбувається нерівномірно: в країнах західної цивілізації вона стає реальністю, тоді, як у ряді країн Азії та Африки збереглися багато елементів традиційного суспільства, пов’язані не тільки з ціннісними орієнтаціями і традиціями, але і з низьким рівнем розвитку продуктивних сил.

Багато суперечок йде про майбутній розвиток людства. Футурологи – вчені, які досліджують проблеми майбутнього, – пропонують різні сценарії майбутнього розвитку людства.

1. Оптимістичні варіанти пов’язують майбутнє з розвитком ноосфери, що втілює розум, світ, матеріальний достаток. Наприклад, академік Н.Н. Моїсеєв визнає можливість формування в XXI столітті єдиної світової цивілізації. Для ефективного розвитку людства в третьому тисячолітті найважливішим є посилення гуманістичної спрямованості.

2. Песимістичні прогнози футурологів включають в себе різні моделі апокаліпсису, своєрідного «кінця світу». Есхатологія – вчення про кінець існуючого світу. Апокаліпсис – різновид есхатологічних ідей. Сучасний апокаліпсис пов’язують із руйнуванням природного середовища; цивилиэационными війнами; гомутеризацией людини (від гомо – людина + комп’ютер), духовним спустошенням особистості»; ядерною катастрофою. «Гомутер – цілком можливе істота в умовах інформаційно-комп’ютерної цивілізації». У комп’ютерних фанатів виникає психологічна залежність – формуються якості «людини клакающего» (нажимающего на комп’ютерні клавіші). Людина стає придатком машини. Спілкування з людиною заміщається спілкуванням у віртуальному світі.

В сучасному світі зростає кількість інновацій, які приводять до фундаментальних змін соціального і індивідуального буття. Інновації – це оновлення у техніці, у суспільних відносинах. Оновлюється світ артефактів, тобто створюваної людиною предметного середовища. Артефакт — штучно створене, відмінне від природи. Виникає комп’ютерний світ – світ віртуальної реальності. Зростає сектор економіки, пов’язаний з наукомісткими техноло- • гиями (інформаційними, космічними, біотехнологіями, нано – технологіями).

Сучасну цивілізацію не можна оцінити однозначно. З одного боку використовуються передові технології, досягнуто високий рівень життя. Розвивається економіка послуг, відбувається комп’ютерна революція, створюються складні інформаційні системи, зростає прошарок заможних освічених людей (середній клас), виникають постматериальные цінності. Розвивається позитивне взаємодія всіх країн і народів, виникає надія на вирішення глобальних проблем людства. З іншого боку – прогрес сучасної науки і техніки несе багато негативні наслідки – ймовірні небезпеки руйнування особистості та людства в цілому. Тоффлер О. писав про футурошоке – «психологічні переживання, пов’язані зі стрімко насувається «зіткненням» з майбутнім».

Рисою сучасного всесвітньо-історичного процесу стає глобалізація. Вона проявляється у взаємодії всіх країн світу в різних сферах – економічній, технічній, соціокультурній, геополітичної. Негативно те, що глобалізація часто працює в користь лише високорозвинених країн, поглиблюючи протиріччя між цивілізаціями. Навіть виник термін «золотий мільярд» – це населення розвинених країн світу, які користуються усіма благами науково-технічного і соціального прогресу в чому за рахунок всіх інших країн. Існує явний дисбаланс між розвиненими і країнами, що розвиваються світу.

Сучасна цивілізація породжує чимало перешкод для прояву людяності. Домінування світу техніки створює умови для формування одновимірного, одностороннього людини, дегуманізації суспільства.

Події 11 вересня 2001 р. показали нові аспекти глобальних протиріч, пов’язаних з посиленням небезпеки з боку міжнародного тероризму. Ці події демонструють те, що конфлікт між Заходом і Сходом, як цивілізаційний конфлікт, може стати глобальною реальністю, а модель «вестернізації» для розвитку незахідного світу далеко не завжди підходить. У розвитку сучасного людства необхідний облік культурно-національних особливостей, більш збалансоване світовий розвиток.

Футурологічні прогнози розвитку суспільства

Футурологія – наука про майбутнє. Футурологія як сфера наукового знання виникає в 60-е роки XX століття. Передбачення і пророцтва про майбутнє, які робилися астрологами, оракулами, авгурами, це не футурологія. Ці передбачення – результат уяви та інтуїції. Футурологи створюють прогнози майбутнього на іншій основі. Вони вивчають тенденції розвитку справжнього, а потім переносять (екстраполюють) ці тенденції в майбутнє. На цій основі створюються моделі можливого майбутнього в залежності від того, яка тенденція стане головною.

Періодизація майбутнього: 1) безпосереднє майбутнє (прогнози на 20-30 років вперед – можуть бути достовірними); 2) осяжне майбутнє (прогнози на більшу частину сторіччя – гіпотетичні); 3) віддалене майбутнє (прогнози більш, ніж на 100 років – гіпотетичні).

Футурологічний бум» припадає на 60-ті роки XX століття. Це пов’язано з науково-технічною революцією та появою глобальних проблем. Однією з найбільш відомих організацій, активно займається футурологическим » прогнозуванням, став Римський клуб, який об’єднав представників з різних країн. Очолив організацію А. Печчеї. Римський клуб опублікував у 1972 р. доповідь «Межі зростання», в якому прогнозувалося загострення глобальних проблем і можливі глобальні катастрофи. Римський клуб висунув концепцію «нульового росту», тобто пропонувалося зупинитися на певному рівні розвитку: споживання енергії, виробництва, приросту населення.

Всі футурологічні прогнози пов’язані з розвитком науково-технічної революції. Технократи – Д. Белл, Дж. Гелбрейт, 3. Бжезинський – були «технологічними оптимістами». Вони вважали, що розвиток НТР призведе до вирішення всіх соціальних проблем і буде створено держава «загального добробуту».

«Экопессимисты» вважали, що треба припинити розвиток НТР, закрити всі екологічно брудне виробництво і повернутися в «зелений світ».

До робіт, які мають характер футурологічного прогнозу, можна віднести і відому книгу Ст. Несбита і Дж. Эбурдана «Що нас чекає в 90-е рр. Мегатенденции. Рік 2000».

ПОДІЛИТИСЯ: