Причини, наслідки і види інфляції

Ключові слова: інфляція, дефляція, девальвація, ревальвація, види і форми інфляції, стагфляція.

Гроші – це товар, і він також має свою вартість. Вартість грошей визначається кількістю товарів і послуг, на які можна обміняти гроші. Ця вартість нестабільна. Вона може як підвищуватися (і тоді знижуються ціни на інші товари), так і знижуватися (в цьому випадку ціни на інші товари підвищуються).

Можна виділити кілька процесів, пов’язаних зі сферою грошового обігу:
 – інфляція – підвищення загального рівня цін в країні; знецінення грошей, що виявляється у формі зростання цін на товари і послуги, не забезпечене підвищенням їх якості;
 – дефляція – зниження загального рівня цін в країні;
 – девальвація – зниження купівельної спроможності грошей; зниження курсу грошей по відношенню до інших валют;
 – ревальвація – підвищення купівельної спроможності грошей; підвищення курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют.

Найчастіше в сфері грошового обігу країни відбувається інфляція. Джерел і причин інфляції багато. Можна виділити основні:
 – підвищення номінальної вартості заробітної плати, якщо її збільшення не обумовлено підвищенням продуктивності праці. У цьому випадку підвищується в цілому попит на товари (у народу ж більше грошей в наявності), що тягне за собою зростання цін;
 – збільшення цін на сировину, енергоносії, інші ресурси виробництва, внаслідок чого зростають витрати виробництва і виробники змушені піднімати ціни;
 – збільшення податків на виробників. Податки призводять до збільшення витрат виробників, які компенсуються підвищенням цін на товари і послуги;
 – загальна криза економіки. Інфляція “рятує” виробництво країни. Підвищення цін вигідно виробникам, бо їхні товари підвищуються в ціні і приносять тим самим додатковий дохід.

За критерієм причин можна виділити типи інфляції:
 – інфляція попиту – її причиною є порушення рівноваги попиту та пропозиції з боку першого. Іншими словами – різке зростання попиту, появу надлишкового сукупного попиту, який “тягне” ціни на товари вгору. Наприклад, в країні Х під тиском профспілок підняли середню зарплату, а продуктивність праці залишилася тією ж. Жителі стали частіше купувати товари та послуги, підвищивши сукупний попит. Ціни підросли;
 – інфляція пропозиції (витрат) – причиною цього типу інфляції є деформація пропозиції, як правило, через різке зростання витрат виробництва. Наприклад, в країні Х виросли ціни на бензин, який використовується при перевезенні товарів. Ціни на товари збільшилися.

За характером протікання виділяються форми інфляції:
 – відкрита – характеризується явним тривалим зростанням цін;
 – прихована (пригнічена) – інфляція, яка проявляється у вигляді дефіциту товарів (нестачі), а не відкритого росту цін. Населення явно не спостерігає фактів збільшення цін на товари, проте їх все складніше придбати. Її причиною є стримування зростання цін державними чи іншими органами. При заниженою ціною зменшується пропозиція і з’являється дефіцит товарів.

Залежно від темпу зростання цін можна виділити види інфляції:
– латентна (прихована) – від 0 до 3% в рік;
– помірна (повзуча) – від 3 до 10% в рік;
– галопуюча – від 10 до 100% на рік;
– гіперінфляція – понад 100% на рік. При дуже високих темпах зростання цін така інфляція найчастіше призводить до краху економіки.

Інфляція може супроводжуватися загальною кризою економіки. Така інфляція називається стагфляцією. Це одне з дуже складних і суперечливих явищ економіки. Для боротьби зі стагфляцією треба спочатку подолати стагнацію (застій) самої економіки. Зазвичай це розтягується на роки.

Інфляція – дуже суперечливе явище. Можна виділити як негативні, так і позитивні її наслідки. Назвемо основні негативні:
– призводить до знецінення накопичень населення;
– тягне за собою зниження реальних доходів людей;
– через зниження реальної зарплати, банкрутства підприємств може спричинити зниження зайнятості населення;
– привносить елемент нестабільності в економіку. Так, виробники не знають, яку точно ціну виставити за товар, довгострокові відносини суб’єктів економіки часто доводиться коригувати, знову домовляючись про ціну;
– дестабілізує сферу грошового обігу. Гроші втрачають одну зі своїх функцій – функцію накопичення;
– дестабілізує банківську сферу. Банки не прагнуть давати довгострокові кредити, а вкладники забирають свої вклади.

Є і позитивні наслідки інфляції, якщо вона, звичайно, не сильно висока за швидкістю:
– прискорює розвиток виробництва. Виробникові вигідні вищі ціни;
– активізує платоспроможний попит, збільшує ділову активність, стимулюючи людей швидше витрачати гроші, а не накопичувати їх. Внаслідок цього може рости ділова активність;
– в умовах нестабільності призводить до руйнування слабких, нежиттєздатних підприємств, тим самим оздоровлюючи ринок.

ПОДІЛИТИСЯ: