Поняття культури

Культура (від лат. cultura – обробіток, виховання, освіта, розвиток) — все зроблене руками людини, щось штучне, на відміну від природного, природного, натурального; сукупність створених людиною матеріальних і духовних цінностей. Отже, слово «культура» латинського походження і спочатку воно означало обробіток, обробку землі. Пізніше, завдяки Цицерону, воно стало використовуватися для характеристики людини, як позначення його вихованості, освіченості і більш широко «культивування» в людині людських якостей.

В даний час існує декілька сотень визначень культури. У сучасній науці широко поширене наступне визначення: культура — процес створення і передачі з покоління в покоління певного набору програм діяльності, спілкування і поведінки людей.

У сучасній науці виділяються два основних підходу до дослідження культури: антропологічний підхід, що розглядає культуру як результат людської діяльності, все зроблене руками людини («друга природа»); аксіологічний (ціннісний) підхід, згідно з яким культура є світ цінностей, ідеалів, змістів, значущих для людини.

Сутність культури виражається в її функціях. До основних функцій культури відносяться: адаптивна (приспособницька), ціннісна, нормативна, комунікативна, інтегруюча, діяльно-творча, знаково-символічна.

За способом вираження культура ділиться на матеріальну і духовну. У матеріальній культурі втілені результати людської діяльності, в яких природний об’єкт і його матеріал на предмети, властивості і якості, які забезпечують його існування як людини, а отже, мають культурно-доцільне призначення.

Духовна культура — сукупність нематеріальних елементів культури: правила, зразки, еталони, моделі і норми поведінки, закони, цінності, символи, міфи, знання, ідеї, звичаї, традиції, мову та ін. Рівень духовної культури вимірюється обсягом створюваних у суспільстві духовних цінностей, масштабом поширення і глибиною освоєння людьми.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Майстер і ремісник