Політичні партії та рухи: визначення

Ключові слова: політична партія, фракція, класифікація партій, суспільно-політичний рух.

У житті демократичного суспільства велику роль відіграють політичні партії і суспільно-політичні рухи. Політична партія – це група людей, об’єднана на основі спільності політичних інтересів для досягнення головної мети – отримання влади. Політична партія – це також політичний інститут, чиїм завданням є відображення і представлення різноманітних політичних і громадських інтересів.

Політичні партії в демократичному суспільстві виконують цілий ряд функцій, серед яких можна виділити основні:
– боротьба за завоювання політичної влади;
– реалізація партійної програми;
– вираз інтересів окремих соціальних груп і прошарків;
– забезпечення зв’язку громадян з державними структурами;
– заміна стихійних форм політичної активності громадян формалізованими, контрольованими формами;
– відбір і підготовка політичних лідерів різного масштабу;
– здійснення політичної соціалізації громадян.

Політичних партій в світі багато. Відрізняються вони один від одного безліччю ознак. Тому можна виділити цілий ряд їх класифікацій за різними підставами:
– по відношенню до закону: легальні (відповідні закону) і нелегальні (незаконні);
– по відношенню до влади: правлячі (мають більшість в парламенті і визначають політику країни – в кожен момент часу правлячої може бути тільки одна партія в країні) і опозиційні (в тій чи іншій мірі критикують політику правлячої партії);
– за місцем політичної боротьби – парламентські (мають в парламенті фракцію – групу депутатів однієї партії і зосереджують свою боротьбу в основному в законодавчому органі країни) і масові (акцентують увагу в політичній боротьбі в основному на народні маси, часто не маючи в парламенті своїх депутатів;
– по системі членства – кадрові (мають систему відбору членів; членом цієї партії стати просто так не можна – необхідно відповідати критеріям, визначеним у статуті партії) і масові (членом цих партій можуть стати будь-які громадяни країни, крім неповнолітніх і недієздатних);
– за методами політичної боротьби – реакційні (виступають за рух назад, повернення до минулого), консервативні (виступають за збереження нинішніх принципів життя), реформаторські (виступають за плавні зміни – тобто реформи) і революційні (їх основний метод – швидкі зміни , повалення влади).

Суспільно-політичні рухи, на відміну від партій, не беруть участі в боротьбі за владу. Вони можуть впливати на владу – через участь у мітингах, ходах і т.п.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Правопорушення