Політична система: визначення

Ключові слова: політика, політична система, компоненти (підсистеми) політичної системи суспільства, функції політичної системи.

Політика – термін, що має дуже широке тлумачення. Під ним часто розуміють діяльність органів державної влади та державного управління, яка відображатиме суспільний лад і економічну структуру країни; питання і події суспільного, державного життя; певним чином спрямовану діяльність держави або соціальних груп у різних сферах: економіці, соціальних і національних відносинах, демографії, безпеки і т.д. Політика оформляється в політичній системі. Політична система суспільства – це сукупність політичних і громадських організацій, зв’язків між ними, політичних норм, культури, ідеологій. Це дуже складна соціальна (суспільна) система, оскільки покликана керувати ще більш складною системою – самим суспільством.

Політична система має складну будову. Зазвичай в ній виділяються кілька підсистем (компонентів):
– організаційна (інституційна) підсистема – включає сукупність політичних інститутів, серед яких найважливішими є держава, політичні партії, суспільно-політичні рухи;
– комунікативна підсистема – включає політичну комунікацію, тобто відносини між політичними інститутами в різних формах (співпраця, конфлікт і т.п.), а також взаємодія політичної системи з іншими системами;
– нормативна підсистема – включає політичні норми, принципи, виражені в законах, нормативних актах, статутах партій, моральних установках і т, д .;
– культурно-ідеологічна підсистема – включає політичні ідеї, погляди, ідеологію, політичну культуру.

Наприклад, угоди між двума партіями про співпрацю в питаннях контролю над прозорістю виборів можна віднести до комунікативної підсистеми, самі партії – до організаційної. Закон “Про політичні партії в Україні” – нормативна підсистема. Політична програма партії відноситься до культурно-ідеологічної підсистеми політичної системи суспільства.

Деякі вчені виділяють ще одну підсистему політичної системи – функціональну. До неї зазвичай відносять форми і напрямки політичної діяльності, методи здійснення політичної влади.

У всій сукупності підсистем (компонентів) політична система є складним механізмом формування і здійснення влади в державі. Ця система реалізує безліч функцій, серед яких можна виділити головні:
– визначення цілей і завдань розвитку суспільства, їх реалізація;
– узгодження різних інтересів індивідів, соціальних спільнот, держави;
– вираз інтересів усіх груп і верств суспільства;
– об’єднання різних верств населення, підтримку цілісності суспільної системи, стабільності і порядку;
– управління і керівництво суспільними процесами, забезпечення цивілізованого діалогу громадян і держави;
– політична соціалізація особистості.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Вчимося перемагати страх