Політична культура і її типи

Ключові слова: політична культура, типологія політичних культур, абсентеїзм.

Політична культура – це частина загальної культури, що впливає на політичну поведінку людини, його участь в політичному житті країни, ставлення до держави, довіру до виборчої системи і т.д. Носієм політичної культури може бути тільки окрема людина. Політична партія об’єднує носіїв приблизно однаковою за змістом політичної ідеології, але ось політична культура цих людей завжди буде різною.

Політична культура – найважливіший елемент політичної системи суспільства, який впливає на політичну активність учасників політичного процесу і визначає в цілому розвиток суспільства і держави. Можна виділити ряд функцій політичної культури:
– пізнавальна – формує у громадян необхідні суспільно-політичні знання, погляди, підвищує політичну освіченість;
– інтеграційна – допомагає досягати згоди людей, партій, соціальних груп, держави в рамках існуючої політичної системи і обраного суспільством політичного ладу, об’єднує зусилля учасників політичного процесу для досягнення певних соціально значущих цілей;
– комунікативна – дозволяє встановити зв’язки між учасниками політичного процесу (громадянами, політичними партіями, громадськими рухами, державою і т.п.), а також передавати елементи політичної культури від покоління до покоління і накопичувати політичний досвід;
– регулятивна – регулює політичну поведінку, активність людей, соціальних груп і т.п., закріплює в суспільній свідомості політичні цінності, установки, правила поведінки;
– виховна – впливає на формування громадянина, особистості як повноцінного суб’єкта політики, сприяє соціалізації людей у ​​політичному житті;
– мобілізаційна – активізує політичну діяльність людей, партій і т.п.

У науці представлено кілька варіантів типології (класифікації) політичних культур. Найбільш часто використовувана належить перу М. Вебера. Він виділяє кілька типів політичних культур:
– патріархальну, при якій у людей відсутній інтерес до своєї політичної системи. У патріархальних громадах політична орієнтація на племінних вождів не відділена від їх релігійних, соціально-економічних та інших орієнтацій;
– подданническая, яка відрізняється сильною орієнтацією на політичну систему, але слабким участю людей в її функціонуванні. Тут вже існують спеціалізовані політичні інститути, на них орієнтуються члени суспільства, проявляючи при цьому різні почуття (від гордості до неприязні) і сприймаючи їх як законні або незаконні;
– активистскую, в рамках якої людей цікавить не тільки те, що політична система дає їм, а й те, чи можуть вони грати активну роль в цій системі, виконувати свої громадянські права і обов’язки.

Наприклад, якщо громадянин не відвідує виборчі дільниці під час виборів (абсентеїзм – ухилення від голосування), вважає, що від нього нічого не залежить в політиці і при цьому говорить про те, що керівники країни “самі розберуться”, то він є типовим носієм патріархального типу політичної культури. Навпаки, інтерес до виборів, регулярна участь іншими способами в політичному процесі характеризує носія активістського типу політичної культури.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.